Hjem

Centre for Translational Epidemiology (TrEpi)

Main content

Illustrasjonsfigur

Centre for Translational Epidemology

Det er et udekket behov for nye strategier for forebygging og behandling for å redusere den globale byrden av ikke-smittsomme sykdommer.
Gjennom innovativ translasjonsmetodikk tar senteret sikte på å oppdage viktige årsakssammenhenger og få ny biologisk innsikt fra store registre og biomedisinske data.

Kontakt: Professor Tone Bjørge

Informasjonen om prosjektet er hovedsaklig på engelsk, og finnes her »

Illustrasjon: Renate Paulsen