Hjem

Senter for translasjonell epidemiologi (TrEpi)

Hovedinnhold

TrEpi norsk figur

Senter for translasjonell epidemiologi

Senter for translasjonell epidemiologi ønsker å bli en del av Forskningsrådets Sentre for fremragende forskning (SFF).
Informasjonen om SFF-initiativet er hovedsaklig på engelsk, og finnes her »

Illustrasjon: Renate Paulsen