Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
TVEPS-praksis - høst 2019

TVEPS tverrfaglig praksis: oppstart pulje 1

Hvem deltar i TVEPS 2019, illustrasjon oppdatert august 2019
Foto:
Illustrasjon, TVEPS

Innhold

Tirsdag 17. september 2019 arrangeres første oppstartsmøte for høstsemesterets TVEPS-praksis. 

På oppstartsmøtet får du informasjon om TVEPS, og treffer resten av gruppen du skal ha tverrfaglig praksis med. Det er de ulike utdanningene som gir oss i TVEPS beskjed om hvem som skal ha TVEPS-praksis. Dette møtet er kun for deg som får invitasjon på epost.

Alle medisin- og helsefagutdanningene ved UiB og HVL er involvert i TVEPS, men vi har også studenter fra Det juridiske fakultet og Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitet i Bergen.

Foreløpige datoer for høstens oppstartsmøter:

  • Pulje 1: Tirsdag 17. september - 16:30 - 18:00 (Sted: kommer)
  • Pulje 2: Torsdag 3. oktober - 16:30 - 18:00 (Sted: kommer)
  • Pulje 3: Mandag 4. november - 16:30 - 18:00 (Sted: kommer)

Er du nysgjerrig på TVEPS?

Tverrfaglighet og samarbeid på tvers av yrkesgrupper etterlyses i norsk helsevesen. For å gi studentene kompetansen de får bruk for i arbeidslivet er det viktig å gi studentene erfaring med tverrfaglig samarbeid i studieløpet. 

TVEPS trener studenter fra medisin-, helse og sosialfag på Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet i tverrfaglig samarbeid. Det gjør vi ved å forene studenter fra ulike profesjoner, - i grupper på 4-5 stk, og sende disse ut i praksis. (forts. under videoen).

TVEPS-studenter i praksis

Produsent:
Gunhild Agdesteen

TVEPS-praksisen foregår hovedsaklig på sykehjem og i hjemmetjenesten, på sosialkontor og i barnehage. Vi har også grupper på Frisklivs- og mestringssenter i primærhelsetjenesten og på Lærings- og mestringssenter (LMS) og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Alle våre praksissteder kan du finne her.

MER OM: TVEPS-praksis steg for steg

LES OGSÅ: Praksis på tvers: studenter lærer av hverandre

Er TVEPS-praksis en obligatorisk del av din utdanning? Vil du være med? Kontakt oss gjerne på vår epost!