Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
TVEPS høsten 2020

Velkommen til TVEPS!

Informasjon om tverrfaglig praksis i TVEPS for studenter høsten 2020.

Studenter/utdanninger i TVEPS
Studenter fra UiB og HVL får tverrfaglig praksis gjennom TVEPS.
Foto/ill.:
TVEPS

Kjære student,

denne informasjonen er til studenter som skal ha TVEPS-praksis høsten 2020. Oversikt over hvilke studenter det gjelder finner du i listen nederst. 

Obs! Covid-19: Retningslinjene i forbindelse med koronapandemien er stadig i endring. Som student må du holde deg oppdatert via studiested og praksisplassen sine nettsider. Mer informasjon om praksis og Covid-19 lenger ned.

Hva er TVEPS?

TVEPS-praksis er i regi av TVEPS – Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring. Vi trener medisin-, helse- og sosialfagstudenter i tverrprofesjonelt samarbeid. Praksisen foregår i tverrfaglige grupper på ulike arenaer som sykehjem og hjemmetjeneste, barnehage og skole, NAV, frisklivs- og mestringssenter i primærhelsetjenesten, og innen rehabilitering og lærings- og mestringssenter i spesialisthelsetjenesten. Mer om våre praksisarenaer her: Praksis i TVEPS

I TVEPS møter du studenter fra flere utdanninger ved HVL og UiB. Dere skal jobbe i grupper på 4 til 5 studenter, fra like mange ulike profesjoner, - og sammen får dere et felles oppdrag; enten formidling gjennom et pedagogisk opplegg eller utredning av pasient/bruker.

Les også: Bakgrunn for obligatorisk TVEPS

1. Formidlings-TVEPS

I barnehage og på grunnskole/skolehelsetjenesten handler det om å utforme og gjennomføre et pedagogisk opplegg om helse og livsmestring for barn i barnehage/elever på utvalgte klassetrinn. 

Les mer: Tverrfaglig læring og formidling i barnehage

2. Utrednings-TVEPS

På alle våre andre arenaer skal dere som gruppe møte to pasienter/brukere/deltakere og gjøre en tverrfaglig utredning av disse. Denne TVEPS-modellen benyttes på sykehjem, hjemmetjeneste, nav, frisklivs- og mestringssentre, lærings- og mestringssenter, rehabiliteringsklinikken på Nordås, botjenester til utviklingshemmede, barne- og familiehjelpen, kriminalomsorgen.

Les mer: TVEPS-praksis steg for steg

Tilrettelegging Covid-19

For høsten 2020 vil ordinær TVEPS praksis, som beskrevet ovenfor, gjennomføres som vanlig på arenaer hvor dette er mulig. Grunnet utbruddet av Covid-19 og påfølgende smitteverntiltak, tilrettelegger vi for at TVEPS også kan gjennomføres digitalt. Dette jobber vi med fortløpende og endringer for din praksis i TVEPS kan forekomme. Vi vil så langt det lar seg gjøre forholde oss til datoene TVEPS er oppsatt på, og kun gjøre endringer ift type arena og/eller tidspunkt for dialogmøte.

Som student er du ansvarlig for å holde deg oppdatert om gjeldende retningslinjer i forbindelse med koronapandemien. Sjekk praksisstedets nettside, HVL/UiB sine nettsider og spør oss i TVEPS om det er noe du ikke finner svar på.

Relevante lenker:

HVL: Testing for Covid-19 før praksis // Smittevernsressurser // Informasjon til studenter ifb med korona

UiB: Alt du trenger å vite om korona som student/ansatt ved UiB

Utfordringsbank: Praksisarenaer og kommuner kommer med utfordringer de trenger hjelp til å løse. TVEPS-gruppen får tildelt en reell problemstilling de skal jobbe med i gruppen. Studentene lager en tiltaksplan der de kommer med forslag til løsninger på utfordringen. Formålet med dette er at studentene kan hjelpe til med å bygge verktøykasser, som de ulike arenaene kan ta i bruk for å sikre god oppfølging av pasienter/brukere. Utfordringene kan være knyttet til etiske, fysiske eller sosiale problemstillinger. Eksempler på utfordringer kan være «hvordan minimere ensomhet blant sykehjemspasienter ved sykehjem X», «hvordan øke fysisk aktivitet hos hjemmeboende eldre i hjemmetjenestesone Y», «hvordan forbedre smittevernrutiner hos vikarer i helsetjeneste Z», og så videre.

Digital TVEPS: Dette er en løsning for enkelte arenaer med brukere/beboere som kan få hjelp til eller er trygg på å treffes over nett. 

Når foregår TVEPS?

TVEPS-praksis høsten 2020 foregår fra september til november og oversikten over når de ulike praksisstedene kan ta imot TVEPS-grupper settes opp i en praksisplan. Vi legger opp praksis etter ønske fra utdanningene og praksisstedene vi samarbeider med.

Praksis for høstsemesteret 2020 vil være listet opp med arena, navn, adresse, datoer og tidspunkt. I august 2020 vil alle studenter som skal delta i TVEPS motta en lenke til denne planen på sin studentepost. Via lenken får du mulighet til å prioritere dine ønsker før gruppene fordeles etter fristen.  (OBS! Vi vil gjerne gi dere denne muligheten, men kan selvsagt ikke oppfylle alle ønsker.)

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging er det fint om du gir oss beskjed.

Alt om TVEPS-praksis finner du på våre nettsider: www.uib.no/tveps

Er det noe du lurer på? Ta en titt på våre ofte stilte spørsmål eller send oss en epost.

Studenter i TVEPS høsten 2020

UiB:

 • Medisin, MED11 kull 15A – de som har godkjent VALGTVEPS-A får fritak
 • Logopedi, siste studieår
 • Farmasi, gjelder studenter som ikke gjennomførte TVEPS våren 2020 grunnet Covid-19
 • Musikkterapi, fjerde studieår
 • Tannpleie, siste studieår. Fortrinnsvis høsten 2020, gjenværende studenter gjennomfører våren 2021
 • Human ernæring, siste studieår. Fortrinnsvis høsten 2020, gjenværende studenter gjennomfører våren 2021
 • Psykologi frivillig
 • Juss frivillig

HVL (studentene er i siste studieår):

 • Sykepleie
 • Vernepleie
 • Sosialt arbeid
 • Ergoterapi
 • Barnehagelærer i grupper som skal i barnehage
 • Lærer i grupper i grunnskole/skolehelsetjeneste