Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
alt om

TVEPS høsten 2021

Kjære praksissted, takk for at dere tar imot studenter i TVEPS-praksis. Her er oppdatert informasjon om høsten 2021.

Hovedinnhold

Høsten 2021 skal flere enn 80 tverrfaglige grupper i TVEPS-praksis. Nå er det tid for praksisarenaene å melde inn sine ønsker. Ledige TVEPS-datoer presenteres i listen nedenfor, - disse tildeles fortløpende og listen oppdateres etter hvert. 

Hver linje representerer en TVEPS-gruppe, utredning + dialogmøte. Utredningsdag er en arbeidsdag, mens dialogmøtet er digitalt og varer 1-1,5 time (kom gjerne med ønske om tidspunkt for dialogmøte). 

1. periode - uke 38 - 40

Utredning torsdag 23. september (uke 38) Dialogmøte torsdag 30. september (uke 39)
Utredning onsdag 29. september (uke 39)Dialogmøte onsdag 6. oktober (uke 40)
Utredning torsdag 30. september (uke 39)Dialogmøte torsdag 7. oktober (uke 40)

2. periode - uke 42 - 44

Utredning tirs./ons./tors uke 42Dialogmøte tirs./ons./tors. uke 43
Utredning tirs./ons./tors uke 43Dialogmøte tirs./ons./tors. uke 44

3. periode - uke 44 - 47

Utredning onsdag 3. november (uke 44)Dialogmøte onsdag 10. november (uke 45)
Utredning torsdag 4. november (uke 44)Dialogmøte torsdag 11. november (uke 45)
Utredning onsdag 17. november (uke 46)Dialogmøte onsdag 24. november (uke 47)
Utredning torsdag 18. november (uke 46)Dialogmøte torsdag 25. november (uke 47)

Hva er TVEPS?

TVEPS-praksis er i regi av TVEPS – Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring. Vi trener medisin-, helse- og sosialfagstudenter i tverrprofesjonelt samarbeid. Praksisen foregår i tverrfaglige grupper på arenaer som sykehjem og hjemmetjeneste, barnehage og skole, nav, botjenester til utviklingshemmede, kriminalomsorg, rusomsorg, frisklivs- og mestringssenter i primærhelsetjenesten, og innen rehabilitering og lærings- og mestringssenter i spesialisthelsetjenesten.

I TVEPS forenes studentene i grupper på 4 til 6 studenter, med ulik profesjon. TVEPS-gruppen får et oppdrag som de skal samarbeide om på tvers av fag; enten formidling gjennom et pedagogisk opplegg eller utredning av 2 pasienter/brukere.

Mer om våre praksisarenaer her: Praksis i TVEPS // Les også: Bakgrunn for obligatorisk TVEPS

Her finner dere: Samtykkeskjema pasient/pårørende, rekrutteringsskjema, med mer.  ved behov kan vi spesialtilpasse rekrutteringsskjema. Samtykkeskjemaet er til eget bruk på praksisarena og kan vedlegges pasientens journal. 

Takk for at dere hjelper oss med gjennomføringen av TVEPS-praksis høsten 2021! Kontakt oss gjerne Mer informasjon om TVEPS via nedtrekksmeny eller via nettsiden ellers. 

1. Formidlings-TVEPS

I barnehage og på grunnskole/skolehelsetjeneste handler det om å utforme og gjennomføre et pedagogisk opplegg om helse og livsmestring for barn i barnehage/elever på utvalgte klassetrinn. Grupper som har denne formen for TVEPS har ikke utredningsdag/dialogmøte, men forberedeleser av pedagogisk opplegg i forkant før en hel dag på praksissted. 

Les mer: Tverrfaglig læring og formidling i barnehage

2. Utrednings-TVEPS

På alle våre andre arenaer møter TVEPS-gruppen to pasienter/brukere/deltakere og gjøre en tverrfaglig utredning av disse. Denne TVEPS-modellen benyttes på sykehjem, hjemmetjeneste, nav, frisklivs- og mestringssentre, lærings- og mestringssenter, rehabiliteringsklinikken på Nordås, botjenester til utviklingshemmede, barne- og familiehjelpen, kriminalomsorg og rusomsorg. Utredningsdagen er på praksisstedet. Dialogmøtet foregår digitalt en uke etterpå. For arenaer som spesielt ønsker å ha dialogmøtet praksissted kan dette vurderes. 

Les mer: TVEPS-praksis steg for steg

Tilrettelegging Covid-19

OBS! Dersom smitterestriksjoner ikke tillater ordinær gjennomføring av TVEPS tilrettelegges det for heldigitale alternativer. 

Utfordringsbank: Praksisarenaer og kommuner kommer med utfordringer de trenger hjelp til å løse. TVEPS-gruppen får tildelt en reell problemstilling de skal jobbe med i gruppen. Studentene lager en tiltaksplan der de kommer med forslag til løsninger på utfordringen. Formålet med dette er at studentene kan hjelpe til med å bygge verktøykasser, som de ulike arenaene kan ta i bruk for å sikre god oppfølging av pasienter/brukere. Utfordringene kan være knyttet til etiske, fysiske eller sosiale problemstillinger. 

Digital TVEPS: Vi tilrettelegger for digitale møter mellom TVEPS-gruppen og pasient/beboer/bruker. Dette er en løsning der rekrutterte pasienter/beboere/brukere er trygg på å treffes digitalt.  

Når foregår TVEPS?

TVEPS-praksis høsten 2021 foregår fra uke 38 i september til uke 47/48 i november og oversikten over når de ulike praksisstedene kan ta imot TVEPS-grupper settes opp i en praksisplan. Vi legger opp praksis etter ønske fra utdanningene og praksisstedene våre.

TVEPS i vårsemesteret er fra januar til mai. 

Studenter i TVEPS høsten 2021

Sykepleie, medisin, vernepleie, odontologi, sosialt arbeid (sosionom), farmasi, logopedi, ergoterapi, psykologi, tannpleie, human ernæring, musikkterapi, juss.

Barnehagelærer/lærer for grupper som skal i barnehage/skole. 

Kom gjerne med ønske om profesjoner i gruppen.