Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
ALT OM

TVEPS i barnehage/skole høst-21

Kjære barnehage/skole, takk for at dere tar imot studenter i TVEPS-praksis. Her er informasjon om høsten 2021.

Hovedinnhold

Høsten 2021 skal flere enn 80 tverrfaglige grupper i TVEPS-praksis. Nå er det tid for praksisarenaene å melde inn sine ønsker.

Vi må spre TVEPS-gruppene som skal i barnehage og skole litt jevnt utover høsten. Ledige TVEPS-datoer presenteres i listen nedenfor, - disse tildeles fortløpende og listen oppdateres etter hvert.

  • Torsdag 30. september (uke 39)
  • Onsdag 6. oktober (uke 40)
  • Torsdag 7. oktober (uke 40)
  • Uke 42 + 43 valgfrie dager
  • Onsdag 3. november (uke 44)
  • Torsdag 4. november (uke 44)
  • Onsdag 10. november (uke 45
  • Torsdag 11. november (uke 45)

Les: Informasjon til barnehager som tar imot tverrfaglige studentgrupper fra TVEPS

Hva er TVEPS?

TVEPS-praksis er i regi av TVEPS – Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring. Vi trener medisin-, helse- og sosialfagstudenter i tverrprofesjonelt samarbeid. Praksisen foregår i tverrfaglige grupper på arenaer som sykehjem og hjemmetjeneste, barnehage og skole, nav, botjenester til utviklingshemmede, kriminalomsorg, rusomsorg, frisklivs- og mestringssenter i primærhelsetjenesten, og innen rehabilitering og lærings- og mestringssenter i spesialisthelsetjenesten.

I TVEPS forenes studentene i grupper på 4 til 6 studenter, med ulik profesjon. TVEPS-gruppen får et oppdrag som de skal samarbeide om på tvers av fag; enten formidling gjennom et pedagogisk opplegg til barnehagebarn/skolebarn eller utredning av 2 pasienter/brukere.

Mer om våre praksisarenaer her: Praksis i TVEPS // Les også: Bakgrunn for obligatorisk TVEPS

Studenter høsten 2021

Høsten 2021 er det disse utdanningene som har TVEPS: Sykepleie, medisin, vernepleie, odontologi, sosialt arbeid (sosionom), farmasi, logopedi, ergoterapi, psykologi, tannpleie, human ernæring, musikkterapi, juss. Barnehagelærer/lærer for grupper som skal i barnehage/skole. 

Takk for at dere hjelper oss med gjennomføringen av TVEPS-praksis høsten 2021! Kontakt oss gjerne Mer informasjon om TVEPS via nedtrekksmeny eller via nettsiden ellers. 

1. Formidlings-TVEPS

I barnehage og på grunnskole/skolehelsetjeneste handler det om å utforme og gjennomføre et pedagogisk opplegg om helse og livsmestring for barn i barnehage/elever på utvalgte klassetrinn. Grupper som har denne formen for TVEPS har ikke utredningsdag/dialogmøte, men forberedeleser av pedagogisk opplegg i forkant før en hel dag på praksissted. 

Les mer: Tverrfaglig læring og formidling i barnehage

2. Utrednings-TVEPS

På alle våre andre arenaer møter TVEPS-gruppen to pasienter/brukere/deltakere og gjøre en tverrfaglig utredning av disse. Denne TVEPS-modellen benyttes på sykehjem, hjemmetjeneste, nav, frisklivs- og mestringssentre, lærings- og mestringssenter, rehabiliteringsklinikken på Nordås, botjenester til utviklingshemmede, barne- og familiehjelpen, kriminalomsorg og rusomsorg. Utredningsdagen er på praksisstedet. Dialogmøtet foregår digitalt en uke etterpå. For arenaer som spesielt ønsker å ha dialogmøtet på praksissted kan dette vurderes. 

Les mer: TVEPS-praksis steg for steg

Tilrettelegging Covid-19

OBS! Dersom smitterestriksjoner ikke tillater ordinær gjennomføring av TVEPS tilrettelegges det for heldigitale alternativer. 

Utfordringsbank: Praksisarenaer og kommuner kommer med utfordringer de trenger hjelp til å løse. TVEPS-gruppen får tildelt en reell problemstilling de skal jobbe med i gruppen. Studentene lager en tiltaksplan der de kommer med forslag til løsninger på utfordringen. Formålet med dette er at studentene kan hjelpe til med å bygge verktøykasser, som de ulike arenaene kan ta i bruk for å sikre god oppfølging av pasienter/brukere. Utfordringene kan være knyttet til etiske, fysiske eller sosiale problemstillinger. 

Digital TVEPS: Vi tilrettelegger for digitale møter mellom TVEPS-gruppen og pasient/beboer/bruker. Dette er en løsning der rekrutterte pasienter/beboere/brukere er trygg på å treffes digitalt.  

Når foregår TVEPS?

TVEPS-praksis høsten 2021 foregår fra uke 38 i september til uke 47/48 i november og oversikten over når de ulike praksisstedene kan ta imot TVEPS-grupper settes opp i en praksisplan. Vi legger opp praksis etter ønske fra utdanningene og praksisstedene våre.

TVEPS i vårsemesteret er fra januar til mai. 

Studenter i TVEPS høsten 2021

Sykepleie, medisin, vernepleie, odontologi, sosialt arbeid (sosionom), farmasi, logopedi, ergoterapi, psykologi, tannpleie, human ernæring, musikkterapi, juss.

Barnehagelærer/lærer for grupper som skal i barnehage/skole. 

Kom gjerne med ønske om profesjoner i gruppen.