Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
alt om

TVEPS høsten 2022

Kjære praksissted, takk for at dere tar imot studenter i TVEPS-praksis. Her er info om praksis for høsten 2022.

Hovedinnhold

Høsten 2022 skal flere enn 80 tverrfaglige grupper i TVEPS-praksis. Praksisarenaene kan melde inn ønskede datoer ift listen nedenfor.

Hver linje representerer en TVEPS-gruppe, utredning + dialogmøte. Utredningsdag er en arbeidsdag, mens dialogmøtet er digitalt og varer 1-1,5 time (kom gjerne med ønske om tidspunkt for dialogmøte før/etter lunsj). 

1. periode - uke 38 - 40

Utredning man./tirs./ons./tors UKE 38  Dialogmøte man./tirs./ons./tors UKE 39

Utredning man./tirs./ons./tors UKE 39  Dialogmøte man./tirs./ons./tors UKE 40 

2. periode - uke 42 - 45

Utredning tirs./ons./tors UKE 42  Dialogmøte tirs./ons./tors. UKE 43

Utredning tirs./ons./tors UKE 43  Dialogmøte tirs./ons./tors. UKE 44

Utredning tirs./ons./tors UKE 44  Dialogmøte tirs./ons./tors. UKE 45

3. periode - uke 45 - 47

Utredning man./tirs./ons./tors UKE 45 Dialogmøte man./tirs./ons./tors UKE 46

Utredning man./tirs./ons./tors UKE 46 Dialogmøte man./tirs./ons./tors UKE 47

Ved behov setter vi opp grupper også i uke 47 + 48:

Utredning ons./tors UKE 47  Dialogmøte ons./tors UKE 48 

Hva er TVEPS?

TVEPS-praksis er i regi av TVEPS – Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring. Vi trener medisin-, helse- og sosialfagstudenter i tverrprofesjonelt samarbeid. Praksisen foregår i tverrfaglige grupper på arenaer som sykehjem og hjemmetjeneste, barnehage og skole, nav, botjenester til utviklingshemmede, kriminalomsorg, rusomsorg, frisklivs- og mestringssenter i primærhelsetjenesten, og innen rehabilitering og lærings- og mestringssenter i spesialisthelsetjenesten.

I TVEPS forenes studentene i grupper på 4 til 6 studenter, med ulik profesjon. TVEPS-gruppen får et oppdrag som de skal samarbeide om på tvers av fag; enten formidling gjennom et pedagogisk opplegg eller utredning av 2 pasienter/brukere.

Mer om våre praksisarenaer her: Praksis i TVEPS // Les også: Bakgrunn for obligatorisk TVEPS

Her finner dere: Samtykkeskjema pasient/pårørende, rekrutteringsskjema, med mer.  ved behov kan vi spesialtilpasse rekrutteringsskjema. Samtykkeskjemaet er til eget bruk på praksisarena og kan vedlegges pasientens journal. 

Takk for at dere hjelper oss med gjennomføringen av TVEPS-praksis høsten 2022! Kontakt oss gjerne Mer informasjon om TVEPS via nedtrekksmeny eller via nettsiden ellers. 

1. Formidlings-TVEPS

I barnehage og på grunnskole/skolehelsetjeneste handler det om å utforme og gjennomføre et pedagogisk opplegg om helse og livsmestring for barn i barnehage/elever på utvalgte klassetrinn. Grupper som har denne formen for TVEPS har ikke utredningsdag/dialogmøte, men forberedeleser av pedagogisk opplegg i forkant før en hel dag på praksissted. 

Les mer: Tverrfaglig læring og formidling i barnehage

2. Utrednings-TVEPS

På alle våre andre arenaer møter TVEPS-gruppen to pasienter/brukere/deltakere og gjøre en tverrfaglig utredning av disse. Denne TVEPS-modellen benyttes på sykehjem, hjemmetjeneste, nav, frisklivs- og mestringssentre, lærings- og mestringssenter, rehabiliteringsklinikken på Nordås, botjenester til utviklingshemmede, barne- og familiehjelpen, kriminalomsorg og rusomsorg. Utredningsdagen er på praksisstedet. Dialogmøtet foregår digitalt en uke etterpå. For arenaer som spesielt ønsker å ha dialogmøtet på praksissted kan dette vurderes. 

Les mer: TVEPS-praksis steg for steg

Når foregår TVEPS?

TVEPS-praksis høsten 2022 foregår fra uke 38 i september til uke 47/48 i november og oversikten over når de ulike praksisstedene kan ta imot TVEPS-grupper settes opp i en praksisplan. Vi legger opp praksis etter ønske fra utdanningene og praksisstedene våre.

TVEPS i vårsemesteret er fra januar til mai. 

Studenter i TVEPS høsten 2022

Sykepleie, medisin, vernepleie, odontologi, sosialt arbeid (sosionom), farmasi, logopedi, ergoterapi, psykologi, tannpleie, human ernæring, musikkterapi, juss.

Barnehagelærer/lærer for grupper som skal i barnehage/skole. 

Kom gjerne med ønske om profesjoner i gruppen.