Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
TVEPS HØSTEN 2022

Velkommen til TVEPS!

Informasjon om tverrfaglig praksis i TVEPS for studenter høsten 2022.

Hovedinnhold

Kjære student, 

denne informasjonen er til deg som skal ha TVEPS-praksis høsten 2022. Oversikt over hvilke utdanninger som er med i høstsemesteret finner du i listen nederst. 

Hva er TVEPS?

TVEPS-praksis er i regi av TVEPS – Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring. Vi trener helse- og sosialfagstudenter i tverrprofesjonelt samarbeid. Praksisen foregår i tverrfaglige grupper på ulike arenaer som sykehjem og hjemmetjeneste, barnehage og skole, nav, botjenester til utviklingshemmede, kriminalomsorg, rusomsorg, frisklivs- og mestringssenter i primærhelsetjenesten, og innen rehabilitering og lærings- og mestringssenter i spesialisthelsetjenesten.

I TVEPS møter du studenter fra flere utdanninger ved HVL og UiB. Dere skal jobbe i grupper på 4 til 5 studenter, med ulik profesjon, - og sammen får dere et felles oppdrag; enten formidling gjennom et pedagogisk opplegg eller utredning av pasient/bruker.

Mer om våre praksisarenaer her: Praksis i TVEPS // Les også: Bakgrunn for obligatorisk TVEPS

(Bruk nedtrekksmenyen for å orientere deg om når og hvordan praksis gjennomføres. NB! Legg særlig merke til punktet om registrering av praksisønsker.) 

1. TVEPS i barnehage/på skole

I barnehage og på grunnskole/skolehelsetjeneste handler det om å utforme og gjennomføre et pedagogisk opplegg om helse og livsmestring for barn i barnehage/elever på utvalgte klassetrinn. TVEPS-gruppen er i barnehagen en dag og dagen avsluttes med en dialogmøte hvor det reflekteres rundt tverrfaglighet, samspill og kommunikasjon med barn.

Les mer: Tverrfaglig læring og formidling i barnehage

2. Utrednings-TVEPS

TVEPS-gruppen møter to pasienter/brukere/deltakere og gjør en tverrfaglig utredning av disse. Denne TVEPS-modellen benyttes på sykehjem, hjemmetjeneste, nav, frisklivs- og mestringssentre, lærings- og mestringssenter, rehabiliteringsklinikken på Nordås, botjenester til utviklingshemmede, barne- og familiehjelpen, kriminal og rusomsorgen.

Les mer: TVEPS-praksis steg for steg

Når foregår TVEPS?

TVEPS-praksis høsten 2022 foregår fra uke 37/38 i september til uke 47/48 i november og oversikten over når de ulike praksisstedene kan ta imot TVEPS-grupper settes opp i en praksisplan. Vi legger opp praksis etter ønske fra utdanningene og praksisstedene våre.

TVEPS i vårsemesteret er fra januar til mai. 

Hvordan registrere ønsker for praksisplass?

Praksis for høstsemesteret 2022 vil være listet opp med arena, navn, adresse, datoer og tidspunkt i en plan. I månedsskiftet august/september 2022 vil alle studenter som skal delta i TVEPS motta en lenke til denne planen på sin studentepost. Via lenken får du mulighet til å prioritere ønsker før gruppene fordeles etter fristen.  (OBS! Vi vil gjerne gi dere denne muligheten, men kan selvsagt ikke oppfylle alle ønsker.)

NB! Sykepleiestudenter med praksis i hjemmebaserte tjenester kan bli automatisk plassert i TVEPS-gruppen på avdelingen de har praksis. Dette gjelder også for noen andre arenaer, eksempelvis medisinstudent på Alrek legesenter og grupper utenfor Bergen; eksempelvis Haugesund og Voss. 

Mer om våre praksisarenaer her: Praksis i TVEPS

Dersom du ikke skal delta i TVEPS, men likevel mottar informasjon fra oss, - er det fint om du gir oss en tilbakemelding. 

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging er det fint om du gir oss beskjed. Alt om TVEPS-praksis finner du på våre nettsider: www.uib.no/tveps 

Er det noe du lurer på? Ta en titt på våre ofte stilte spørsmål eller send oss en epost.

Studenter i TVEPS høsten 2022

UiB:

 • Medisin, MED11 kull 17A – studenter med godkjent VALGTVEPS-A / ELMED325 får fritak
 • Logopedi, siste studieår
 • Musikkterapi, 7. semester
 • Farmasistudenter, 7. semester FARM321 Klinisk farmasi
 • Psykologi, studenter i 11. semester i emnet PROPSY316
 • Odontologi. Obligatorisk del av Samfunnsodontologi OD3SAM
 • Tannpleie, siste studieår. Studentene fordeles på høst 2022 og vår 2023. 
 • Human ernæring, siste studieår. Studentene fordeles på høst 2022 og vår 2023. 
 • Juss, studenter i siste studieår. Deltar i TVEPS via påmelding - ta kontakt med oss i TVEPS eller utdanningen din. 

HVL (studentene er i siste studieår):

Obs! Her er nyttig informasjon for HVL-praksisveiledere/HVL-studenter i praksis

 • Sykepleie
 • Vernepleie
 • Sosialt arbeid
 • Ergoterapi
 • Barnehagelærer i grupper som skal i barnehage.  
 • Lærer i grupper i grunnskole/skolehelsetjeneste. Deltar i TVEPS via påmelding - ta kontakt med oss i TVEPS eller utdanningen din.