Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

TVEPS i barnehage høsten 2022

Høsten 2022 åpner vi opp for en ny TVEPS-modell i barnehage.

Hovedinnhold

Kjære TVEPS-barnehager,

velkommen til TVEPS høsten 2022. Denne høsten ønsker vi å teste ut en ny måte å gjennomføre TVEPS i barnehage. Vil dere være med?

Studenter fra helseprofesjoner med TVEPS i barnehage har gitt uttykk for at de vil ha mer tid sammen med barna. Denne høsten blir TVEPS obligatorisk for en klasse med barnehagelærerstudenter fra Høgskulen på Vestlandet, - og i samarbeid med barnehagelærerutdanningen har vi utarbeidet følgende forslag til gjennomføring av TVEPS i barnehage:

  • 09:00 Studentgruppen kommer til barnehagen.
  • 09:00-11:30 Studentene er på avdelingen i barnehagen og deltar i samling, lek, gjøremål, måltid, blir kjent med barna
  • Pause
  • Ca 12:00/12:30 Studentene har samling med barna. Gjennomføring av opplegg med fokus helse og livsmestring, som de har forberedt på forhånd.

Det betyr at studentene kun gjennomfører opplegget sitt en (1) gang for barna. I ettkant av studentenes gjennomføring er det et TVEPS-dialogmøte. Her deltar pedagogisk leder på avdelingen + evt andre ansatte. Vi oppfordrer de ansatte i barnehagen til å gi konstruktive tilbakemeldinger på selve opplegget og hvordan kommunikasjonen med barna foregikk. Dialogen ledes av fasilitator (fagperson) fra TVEPS. 

  • Hva fungerte/hva fungerte ikke? Hvorfor?
  • Har studentene gjort seg noen erfaringer i løpet av praksisdagen?
  • Hvordan kommunisere med barn/unge? Erfaring fra tidligere; praksis/privat?
  • Hvordan har de ulike profesjonene bidratt inn i gruppen?

I denne modellen tenker vi at studentene får mulighet til å utfordre seg mer og på flere måter enn i den tidligere TVEPS-modellen; - der det det pedagogiske opplegget fikk mest fokus. Vi tenker også at fasilitator fra TVEPS kommer litt senere på dagen. 

Vi gir gjerne rom for individuelle tilpasninger i samråd med den enkelte barnehage.