Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

TVEPS høsten 2024

Kjære praksissted, takk for at dere tar imot TVEPS-studenter! Her er informasjon om TVEPS-praksis og aktuelle uker for høsten 2024.

Hovedinnhold

Høsten 2024 skal rundt 450 studenter fra Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet ut i tverrfaglig praksis gjennom TVEPS. Takk for at dere tilrettelegger for TVEPS-praksis!

Her er en oversikt over aktuelle datoer for TVEPS høsten 2024. Fint om dere kommer med ønsker ut ifra periodene/ukene nedenfor. 

Hver linje representerer en TVEPS-gruppe, utredning + dialogmøte. Utredningsdag er en arbeidsdag, mens dialogmøtet er digitalt og varer 1-1,5 time (kom gjerne med ønske om tidspunkt for dialogmøte før/etter lunsj). 

1. periode september (uke 38-40) 

  • Utredning mandag/tirsdag/onsdag/torsdag uke 38 + dialogmøte samme dag uke 39
  • Utredning mandag/tirsdag/onsdag/torsdag uke 39 + dialogmøte samme dag uke 40 (obs! dialogmøter uke 40 må være sent på dag)

2. periode oktober (uke 43- dialogmøter uke 45) 

  • Utredning alle ukedager i uke 43 + dialogmøte samme dag uke 44
  • Utredning alle ukedager i uke 44 + dialogmøte samme dag uke 45

3. periode november (uke 45-47/48)

  • Utredning alle ukedager i uke 45 + dialogmøte samme dag uke 46
  • Utredning alle ukedager i uke 46 + dialogmøte samme dag uke 47
  • Ved behov setter vi opp grupper med utredning uke 47 + dialogmøte uke 48

Hva er TVEPS?

TVEPS-praksis er i regi av TVEPS – Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring. Vi trener helse- og sosialfagstudenter i tverrprofesjonelt samarbeid. Praksisen foregår i tverrfaglige grupper på arenaer som sykehjem og hjemmetjeneste, barnehage og skole, nav, botjenester til utviklingshemmede, kriminalomsorg, rusomsorg, frisklivs- og mestringssenter i primærhelsetjenesten, og innen rehabilitering og lærings- og mestringssenter i spesialisthelsetjenesten.

I TVEPS forenes studentene i grupper på 4 til 6 studenter, med ulik profesjon. TVEPS-gruppen får et oppdrag som de skal samarbeide om på tvers av fag; enten formidling gjennom et pedagogisk opplegg eller utredning av 2 pasienter/brukere.

Mer om våre praksisarenaer her: Praksis i TVEPS // Les også: Bakgrunn for obligatorisk TVEPS

Her finner dere: Samtykkeskjema pasient/pårørende, rekrutteringsskjema, med mer.  ved behov kan vi spesialtilpasse rekrutteringsskjema. Samtykkeskjemaet er til eget bruk på praksisarena og kan vedlegges pasientens journal. 

Takk for at dere hjelper oss med gjennomføringen av TVEPS-praksis høsten 2024! Kontakt oss gjerne Mer informasjon om TVEPS via nedtrekksmeny eller via nettsiden ellers. 

1. Formidlings-TVEPS

I barnehage og på grunnskole/skolehelsetjeneste handler det om å utforme og gjennomføre et pedagogisk opplegg om helse og livsmestring for barn i barnehage/elever på utvalgte klassetrinn. Grupper som har denne formen for TVEPS har ikke utredningsdag/dialogmøte, men forberedeleser av pedagogisk opplegg i forkant før en hel dag på praksissted. 

Les mer: Tverrfaglig læring og formidling i barnehage

2. Utrednings-TVEPS

På alle våre andre arenaer møter TVEPS-gruppen to pasienter/brukere/deltakere og gjøre en tverrfaglig utredning av disse. Denne TVEPS-modellen benyttes på sykehjem, hjemmetjeneste, nav, frisklivs- og mestringssentre, lærings- og mestringssenter, rehabiliteringsklinikken på Nordås, botjenester til utviklingshemmede, barne- og familiehjelpen, kriminalomsorg og rusomsorg. Utredningsdagen er på praksisstedet. Dialogmøtet foregår digitalt en uke etterpå. For arenaer som spesielt ønsker å ha dialogmøtet på praksissted kan dette vurderes. 

Les mer: TVEPS-praksis steg for steg

Når foregår TVEPS?

TVEPS-praksis høsten 2024 foregår fra uke 38 i september til uke 47/48 i november og oversikten over når de ulike praksisstedene kan ta imot TVEPS-grupper settes opp i en praksisplan. Vi legger opp praksis etter ønske fra utdanningene og praksisstedene våre.

TVEPS i vårsemesteret er fra januar til mai. 

Studenter i TVEPS høsten 2024

Sykepleie, medisin, vernepleie, odontologi, sosialt arbeid (sosionom), farmasi, logopedi, ergoterapi, psykologi, barnevern, tannpleie, ernæring, musikkterapi, juss.

Barnehagelærer/lærer for grupper som skal i barnehage/skole. 

Kom gjerne med ønske om profesjoner i gruppen.