Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
TVEPS praksis høsten 2024

Velkommen til TVEPS!

Informasjon om tverrfaglig praksis i TVEPS for studenter høsten 2024.

tveps
Foto/ill.:
TVEPS

Hovedinnhold

Kjære student, 

denne informasjonen er til deg som skal ha TVEPS-praksis høsten 2024. Oversikt over hvilke utdanninger som er med i høstsemesteret finner du i listen nederst. 

Hva er TVEPS?

TVEPS-praksis er i regi av TVEPS – Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring. Vi trener helse- og sosialfagstudenter i tverrprofesjonelt samarbeid. Praksisen foregår i tverrfaglige grupper på sykehjem og hjemmetjeneste, barnehage og skole, nav, botjenester til utviklingshemmede, rusomsorg, frisklivs- og mestringssenter i primærhelsetjenesten, og innen rehabilitering og lærings- og mestringssenter i spesialisthelsetjenesten.

I TVEPS møter du studenter fra flere utdanninger ved HVL og UiB. Dere skal jobbe i grupper på 4 til 6 studenter, med ulik profesjon, - og sammen får dere et felles oppdrag; enten formidling gjennom et pedagogisk opplegg eller utredning av pasient/bruker.

Mer om våre praksisarenaer her: Praksis i TVEPS // Les også: Bakgrunn for obligatorisk TVEPS

(Bruk nedtrekksmenyen for å orientere deg om når og hvordan praksis gjennomføres. NB! Legg særlig merke til punktet om registrering av praksisønsker.) 

1. TVEPS i barnehage/på skole

I barnehage og på grunnskole/skolehelsetjenesten handler det om å utforme og gjennomføre et pedagogisk opplegg om helse og livsmestring for barn i barnehage/elever på utvalgte klassetrinn. 

I barnehage er studentene sammen med barna på avdelingen fra morgenen av og gjennomfører opplegget sitt etter klokken 12 for en gruppe barn. Dialogmøtet er etter dette. 

På skole gjennomføres det pedagogiske opplegget to ganger og dialogmøtet er mellom øktene. 

Les mer: TVEPS i barnehage // Tverrfaglig samarbeid i møte med skoleelever

2. Utrednings-TVEPS

På alle våre andre arenaer skal dere som gruppe møte to pasienter/brukere/deltakere og gjøre en tverrfaglig utredning av disse. Denne TVEPS-modellen benyttes på sykehjem, hjemmetjeneste, nav, frisklivs- og mestringssentre, lærings- og mestringssenter, rehabiliteringsklinikken på Nordås, botjenester til utviklingshemmede, kriminalomsorgen. I barne- og familiehjelpen får TVEPS-gruppen møte en (1) familie. 

Les mer: TVEPS-praksis steg for steg

Når foregår TVEPS?

TVEPS-praksis om høsten foregår fra uke 37/38 i september til uke 47/48 i november. Noen av studieprogrammene tillater at TVEPS kan skyves fra høst til vår. I vårsemesteret er TVEPS fra januar til mai.

Oversikt over når de ulike praksisstedene kan ta imot TVEPS-grupper settes opp i en praksisplan. Vi legger opp praksis etter ønske fra utdanningene og praksisstedene våre.

Hvordan registrere ønsker for praksisplass?

Praksis for høstsemesteret 2024 vil være listet opp med arena, navn, adresse, datoer og tidspunkt. I månedsskiftet august/september 2024 får studenter som skal delta i TVEPS en lenke til planen på sin studentepost. Via lenken får du mulighet til å prioritere ønsker før gruppene fordeles. (OBS! De mest populære praksisarenaene er det mange som ønsker. Det er derfor lurt å sette opp en liste med alle praksismulighetene som passer slik at vi kan gi deg en plass.)

NB! Sykepleiestudenter med praksis i hjemmebaserte tjenester kan bli automatisk plassert i TVEPS-gruppen på avdelingen de har praksis. Dette gjelder også for noen andre arenaer, eksempelvis medisinstudent på Alrek legesenter, fysioterapistudent på Nordås AFMR og grupper utenfor Bergen; eksempelvis Haugesund og Voss. 

Mer om våre praksisarenaer her: Praksis i TVEPS

Dersom du ikke skal delta i TVEPS, men likevel mottar informasjon fra oss, - er det fint om du gir oss en tilbakemelding. 

Dersom du har behov for særskilt tilrettelegging er det fint om du gir oss beskjed. Alt om TVEPS-praksis finner du på våre nettsider: www.uib.no/tveps 

Er det noe du lurer på? Ta en titt på våre ofte stilte spørsmål eller send oss en epost.

Studenter i TVEPS høsten 2024

UiB:

 • Medisin, MED11 kull 19A – studenter med godkjent VALGTVEPS-A / ELMED325 fra tidligere får fritak
 • Logopedi, siste studieår. Studentene fordeles på høst 2024 og vår 2025
 • Musikkterapi, 7. semester. Studentene kan også ta TVEPS våren 2025
 • Farmasistudenter, 7. semester FARM321 Klinisk farmasi
 • Psykologi, studenter i 11. semester i emnet PROPSY316, evt studenter 10. sem med eksternpraksis utenlands/borte fra Bergen i 11. sem
 • Odontologi. Obligatorisk i emnet Samfunnsodontologi OD3SAM
 • Barnevern. Obligatorisk i emnet MABARN435 og MABVA432
 • Tannpleie, siste studieår. Studentene fordeles på høst 2024 og vår 2025 
 • Human ernæring, siste studieår. Studentene fordeles på høst 2024 og vår 2025 
 • Juss, studenter i siste studieår. Deltar i TVEPS via påmelding - ta kontakt med oss i TVEPS eller utdanningen din

HVL (studentene er i siste studieår):

Obs! Her er nyttig informasjon for HVL-praksisveiledere/HVL-studenter i praksis

 • Sykepleie
 • Vernepleie
 • Sosialt arbeid
 • Ergoterapi
 • Bioingeniør - kan ta TVEPS høsten 2024 og våren 2025
 • Barnehagelærer i grupper som skal i barnehage
 • Lærer i grupper i grunnskole/skolehelsetjeneste. Deltar i TVEPS via påmelding - ta kontakt med oss i TVEPS eller utdanningen din.