Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

TVEPS styre og senterutvalg

TVEPS logoer vår 2020
Foto/ill.:
TVEPS

Styringsgruppen i TVEPS består av representanter fra Bergen kommune, Øygarden kommune, Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Bergen (UiB).

TVEPS-leder Ane Johannessen er sekretær i TVEPS sin styringsgruppe.