Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Styret

TVEPS styringsgruppe

TVEPS + samarbeidspartnere
Foto:
UiB

Styret i TVEPS består av representanter fra Bergen kommune, Fjell kommune, Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Bergen (UiB).

TVEPS-leder Ane Johannessen er sekretær i TVEPS sin styringsgruppe.