Hjem
Universitetsbiblioteket

Bibliotekdirektøren og ledergruppen

Maria-Carme Torras y Calvo - Bibliotekdirektør

Trude Færevaag - Underdirektør, Seksjonsleder bibliotektjenester

Bjørn-Arvid Bagge - Seksjonsleder spesialsamlingane

Marion Mühlburger - Seksjonsleder tilvekst og system

Karin Cecilia Rydving - Seksjonsleder utdannings- og forskningsstøtte