Hjem
Universitetsbiblioteket

Åpningstider og kontaktinformasjon

På grunn av koronatiltak blir Universitetsbiblioteket en periode kun tilgjengelig for studenter og ansatte med korttilgang. Dette gjelder inntil videre.

HF Biblioteket
Foto/ill.:
Arkivet etter Bygningssjefen, Bergen Byarkiv

Bibliotekene kan være ubetjente deler av dagen. 

Bibliotek for humaniora

Åpningstider

Mandag-fredag: 08.30-19.00
Ubetjent skranke fra 08.30-10.00
Lørdag: 10.00-16.00

Kontakt 

ubbhf@ub.uib.no | 55 58 25 18

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for humaniora
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Haakon Sheteligs plass 7 | Kart

Web

Bibliotekets sider for fagområder innen humaniora

Bibliotek for juridiske fag

Åpningstider

Mandag-fredag: 08.30-19.00
I perioder ubetjent skranke fra 08.30-10.00

Kontakt

ubbjur@ub.uib.no | 55 58 95 95

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for juridiske fag
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Magnus Lagabøtesplass 1 | Kart

Web

Bibliotekets fagsider for Rettsvitenskap

Bibliotek for kunst og design

Åpningstider

Mandag-onsdag og fredag: 09.00-16.00
Torsdag: 09.00-18.00

Kontakt

biblioteket@kmd.uib.no | 55 58 73 34

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for kunst og design
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Møllendalsveien 61 | Kart

Web

Bibliotek for kunst og design

Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag

Åpningstider

Mandag-fredag: 08.30-22.00
Skranken er betjent fra 10.00-15.00
Biblioteket er meråpent/ubetjent fra kl. 15.00-22.00
Lørdag-søndag er biblioteket meråpent/ubetjent kl. 08.00-20.00

Kontakt

ubbrb@ub.uib.no | 55 58 48 10

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Realfagbygget, Allégaten 41 | Kart

Web

Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag

Bibliotek for medisin

Åpningstider

Mandag-fredag: 08.30-19.00 
Ubetjent skranke fra 08.30-10.00

Kontakt

ubbmed@ub.uib.no | 55 58 66 77

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for medisin
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Jonas Lies vei 91 | Kart

Web

Bibliotekets tilbud innenfor medisin, odontologi og helsefag

Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi

Åpningstider

Mandag-fredag: 08.30-19.00
Ubetjent skranke fra 08.30-10.00

Kontakt

ubbsmp@uib.no | 55 58 32 61

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Fosswinckels gate 14 | Kart

Web

Bibliotekets sider for fag ved Samfunnsvitenskap |
Bibliotekets sider for Musikkvitenskap, Musikkterapi og Musikk utøvende | 
Bibliotekets sider for psykologi, utdanning og helse

Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi er et fellesbibliotek for tre fakultet; Det samfunnsvitenskaplige fakultet, Det psykologiske fakultet og Fakultet for kunst, musikk og design; der musikksamlingen til sistnevnte også er en del av fellesskapet i Fosswinckels gt 14 (Bibliotek for kunst og design er lokalisert i Møllendalsveien 61)

Billedsamlingen

Åpningstider

Lesesal stengt på grunn av flytting. Ta gjerne kontakt med oss på epost eller telefon.

Kontakt

billed@ub.uib.no | 55582539

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Billedsamlingen
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

Rokkanhuset, Nygårdsgt. 5 | Kart

Web

Billedsamlingen, Avdeling for Spesialsamlinger

Manuskript- og librarsamlingen

Åpningstider

Åpent mandag-torsdag 10-14 etter avtale. Stengt fredag

Kontakt

mslib@uib.no

Postadresse

Universitetsbiblioteket i Bergen
Manuskript- og librarsamlingen
Postboks 7808
5020 BERGEN

Besøksadresse

HF-bygget, Sydnesplassen 7 | Kart

Web

Manuskript- og librarsamlingen, Avdeling for Spesialsamlinger

Skeivt arkiv

Åpningstider

Åpent mandag-torsdag 10-14 etter avtale. Stengt fredag

Kontakt

skeivtarkiv@uib.no

Postadresse

HF-bygget, Sydnesplassen 7 
Postboks 7808
5020 Bergen

Besøksadresse

HF-bygget, Sydnesplassen 7 | Kart

Web

www.skeivtarkiv.no