Hjem
Universitetsbiblioteket
Nye nasjonale retningslinjer:

Regjeringen stiller krav om åpen tilgang til artikler

Universitetsbiblioteket inviterer til seminar om åpen tilgang til forsking.

open access week logo
Foto/ill.:
Creative Commons Attribution

Hovedinnhold

22. august fastsatte regjeringen nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler. Regjeringens mål er at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelige. For å nå målet stilles det følgende krav:

- Vitenskapelige artikler skal gjøres åpent tilgjengelige. Forskere skal publisere i åpne tidsskrifter der det er faglig forsvarlig.

- Alle vitenskapelige artikler skal deponeres i vitenarkiv, og dette vil være en forutsetning for at artiklene skal telle i den resultatbaserte finansieringen.

Program

 • Velkommen
  Maria-Carme Torras Calvo, direktør Universitetsbiblioteket
 • UiB og åpen tilgang til forskningsresultater (Last ned presentasjon)
  Rektoratet ved Robert Bjerknes, viserektor for tverrfaglig virksomhet
 • Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler (Last ned presentasjon)
  Sigrid Tollefsen, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet.
 • Kommentar fra faglig ledelse 
  Jørgen Magnus Sejersted, Dekan ved Det humanistiske fakultet (Last ned presentasjon)
  Roland Jonsson, Prodekan for forskerutdanning ved Det medisinske fakultet (Last ned presentasjon)
 • Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? (Last ned presentasjon)
  Gry Ane Vikanes Lavik, Seniorrådgiver, Norsk senter for forskningsdata
 • Hvordan påvirker åpen tilgang siteringer? (Last ned presentasjon)
  Susanne Mikki, førstebibliotekar, Universitetsbiblioteket i Bergen

Videohttps://mediasite.uib.no/Mediasite/Play/e7eef124a4fc4e4ab5ff2b78311db8301d

 

Tid: 26. oktober, kl. 10-12
Sted: Dragefjellet skole (Det juridiske fakultet), Aud. 4

Servering av kaffe og te.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.