Hjem
Universitetsbiblioteket
DIGITAL UTSTILLING

Femhundre år siden reformasjonen, digital utstilling.

Utstillingen presenterer sentrale episoder i reformasjonen og bokverk som var viktige milepæler knyttet til denne i perioden 1517-2017

Hovedinnhold

Et vesentlig trekk ved reformasjonen var at Guds ord - Bibelen – skulle være direkte tilgjengelig for folket. Luthers Wittenbergbibel var en viktig del av reformasjonen. Da den dansk-norske reformasjonen fant sted 1536-37 var allerede Det nye testamentet kommet på dansk i flere utgaver, og i 1550 kom en samlet dansk bibel for første gang. Denne utstillingen presenterer sentrale episoder i reformasjonen og bokverk som var viktige milepæler knyttet til denne i perioden 1517-2017.