Hjem
Universitetsbiblioteket
Workshop

FULLTEGNET Kurs i EndNote X9 i Realfagbygget

Det blir gjennomgått hvordan EndNote virker med Word, og hvordan man eksporterer referanser fra databaser som er relevante innen realfagene. Dette er et åpent kurs. Eksemplene vil likevel bli hentet fra realfagene.

Forhåndskunnskap: Ingen forhåndskunnskap til programvaren nødvendig

Om EndNote:Referansehåndteringsverktøy som EndNote har i all hovedsak tre typer funksjonalitet: 

  • samle referanser og artikler i et arkiv/base 
  • redigere/ordne referanser etter ulike behov
  • sette siteringer og referanser inn i et tekstbehandlingsprogram

Det blir gjennomgått hvordan EndNote virker med Word, og hvordan man eksporterer referanser fra databaser som er relevante innen realfagene.Dette er et åpent kurs. Eksemplene vil likevel bli hentet fra realfagene.

Du må gjerne benytte din egen maskin, men det forutsetter at programvaren allerede er installert på maskinen.

Maksimum 20 deltakere, minimum 3.