Hjem
Universitetsbiblioteket
Nyheter

Vitenskapelig referering i den digitale reproduksjonens tidsalder

Digital teknologi har gjort skriving og publisering av vitenskapelige tekster raskere, enklere og mer fleksibelt. Gjesteforelesning 8. februar. Kl. 12:00 – 13:00, Bibliotek for Humaniora.

En del av denne utviklingen er bruken av databaser og programvare for sitater og referanser. Men hva skjer når forfattere, redaktører og lesere bruker og stoler på disse verktøyene og ikke oppdager feil og uriktigheter? Hva sier det om den digitale kulturen i produksjonen og mottakelse av vitenskap?

Walter Benjamin (1936) hevdet at den mekaniske gjengivelsen av kunstgjenstander fjerner deres autentisitet og aura. Jeg vil sammenligne referanser til moderne kunst, og vise hvordan digital produksjon og reproduksjon har fjernet en slags aura, men introdusert en annen.

Jeg vil presentere en rekke merkelige eksempler (noen av dem morsomme) for å vise hvordan digitale verktøy har omstrukturert samspillet mellom forfattere, programvare, redaktører og lesere, og forandret måten vi behandler referanser.