Hjem
Universitetsbiblioteket
Prosjekt 2017-2019

Akademisk skrivestøtte ved UiB

Hvordan skal akademisk skrivestøtte organiseres ved UiB i fremtiden?

Hovedinnhold

Målsetninger

  • Etablere og implementere piloter for skrivestøtte ved to fakultet, i samarbeid med UPED
  • Bygge på tidligere tiltak ved UiB
  • Vurdere ulike modeller for akademisk skrivestøtte
  • Foreslå/anbefale hvordan UiB kan bygge opp, utvikle og formidle kompetanse i akademisk skrivestøtte

Bakgrunn

Utdanningsutvalget vedtok på møtet 24.05.17 (Sak 30/17) å etablere et samarbeidstiltak mellom et utvalg av fakultet, UniPed, Universitetsbiblioteket , Studieadministrativ avdeling og DigUiB. UB er tildelt en koordinerende rolle i tiltaket. Prosjektet faller inn under Innsatsområde A, delmål 2 i UiBs Handlingsplan for Kvalitet i utdanning 2017-2022.

Prosjektet bygger på erfaringer fra blant annet Akademisk skrivesenter ved Det humanistiske fakultet (2014-2016). Der fikk studenter tilbud om individuell veiledning, skriveverksted, tematiske kurs og skriveundervising på flere av fagene ved fakultetet. 

Satsningsområde

UiB har digitale læringsmidler som satsningsområde, og prosjektet vil derfor i første omgang se på hvordan skrivestøttetjenester kan integreres i digitale læringsverktøy som studentenes Mitt UiB (LMS fra Canvas).  Slik vil man ha mulighet for å tilby undervisning om tilbakemeldingspraksis, akademisk skriving, informasjonskompetanse og akademisk redelighet til både studenter og undervisere.