Hjem

Universitetsbiblioteket

Nyheter

Textransformations

Tekstransformasjoner er en skulpturell installasjon og en interaktiv leseopplevelse. Utstillingen er en invitasjon til å tenke over omformingen av tekstualitet fra analog til digital form. Utstillingsåpning er 20. mars kl 14.15 på Bibliotek for humaniora.

Tekstransformasjoner
Foto:
Tekstransformasjoner

Tekstransformasjoner er en skulpturell installasjon og en interaktiv leseopplevelse. Utstillingen er en invitasjon til å tenke over omformingen av tekstualitet fra analog til digital form. Utstillingsåpning er 20. mars kl 14.15 på Bibliotek for humaniora.

Den røde tråden, fremtredende i skandinavisk design, visualiserer digitale nettverk, som helt radikalt har endret vår erfaring med kommunikasjon. En ny form for overføring - av våre ord, våre stemmer, våre ideer - er symbolsk gjengitt i dette sammenflettede nettet. Skulpturen er inspirert av den japanske kunstneren Chiharu Shiotas trådkonstruksjoner, men tolkes her som en kompleks web eller et neuralt nettverk. Det er en fremstilling av de dynamiske og fremvoksende veiene der vi nå deler ideer og informasjon i den digitale tidsalderen.

Tekstransformasjoner inneholder også flere objekter funnet ved Bibliotek for humaniora ved UiB. En skrivemaskin, den gamle kortkatalogen, en bokstige, minner oss om nylige, men radikale endringer. I tillegg fungerer de gamle kortene i bibliotekskatalogen som en påminnelse om en ikke så fjern fortid, og en annen måte å organisere vår kunnskap på. Kortkatalogen var et kjent syn for biblioteksbrukere i generasjoner, men den har blitt effektivt erstattet av datanettene i den digitale tidsalderen. Som bladene faller fra trærne, kaster vi disse gamle rammene og noe nytt vokser frem.

Resultatet av dette skiftet fra analog kategorisering til åpne digitaliserte nettverk kan realiseres i den måten vi forteller våre historier. Gjennom hele installasjonen er hot spots merket med QR koder. Hver hot spot er et ledd til nye former for tekstualitet og digital historiefortelling. Leseren inviteres til å bruke sin smarttelefon for å samhandle med installasjonen, og derved oppdage påvirkninger og former for narrativ transformasjon.