Hjem

Universitetsbiblioteket

Årets bibliotek

Bibliotek for medisin, årets bibliotek i Hordaland

Da Norsk Bibliotekforening, avdeling Hordaland, delte ut prisen for årets bibliotek Hordaland 2017, var det gledelig nok Universitetsbiblioteket ved Bibliotek for medisin som vant.

medarbeiderne på biblioteket med prisen
Dyktige medarbeidere på Bibliotek for medisin med prisen for "årets bibliotek" Fra venstre Michael Høgh, Elisabeth Ebner, Randi Bolstad, Regina Küfner Lein, Tore Brekke, Kristin Børresen, og Hilde Wedvich. (Muslih Tahir og Christine T. Mjøs var ikke til stede da bildet ble tatt)

 

I statuttene for prisen står det: «Prisen tildeles et bibliotek som i de senere år har anvendt nye ideer eller utmerket seg gjennom et godt og effektivt samarbeid med de som bruker/styrer biblioteket. Fremtidsrettede, utradisjonelle og offensive tiltak innen kunnskapsformidling og kulturopplevelse, markedsføring, brukervennlighet og tilgjengelighet, god service og god ressursutnyttelse kan være kriterier for tildeling av prisen.»

De tre nominerte var Fana filial, Fitjar folkebibliotek og Bibliotek for medisin.  I forkant av utdelingen, fikk de tre nominerte bibliotekene i oppdrag å forberede en kort muntlig presentasjon av hva som er det lille ekstra med biblioteket.

- Vår umiddelbare respons på oppdraget var at det måtte være brukerne våre som skulle si hva som er det lille ekstra med biblioteket! Sier Kristin Børresen, hovedbibliotekar ved Bibliotek for medisin.

Over noen dager ble det samlet inn kommentarer fra studentene. Ut fra kommentarene fra studentene  er ikke tvil om at biblioteket etterkommer et stort behov og ønske fra studentene med det meråpne biblioteket – dette er et tilbud de er svært fornøyd med, i tillegg til at det nylig ombygde biblioteket har gode og tiltalende arbeidsplasser i ulik utforming, gruppe- og kursrom. God tilgang på faglitteratur og at de møter faglig kompetanse er sentralt

- Det kom også tilbakemeldinger som viser at biblioteket leverer i tråd med ideen om «sticky campus», og som sier noe om biblioteket som sosial arena. Favorittkommentaren må være post-it lappen der noen hadde skrevet «Akkurat som hjemme» - med et stort hjerte bak, fortsetter en stolt Børresen.

Prisen ble delt ut av styreleder Manuela Werler i Amalies hage på Bergen Offentlige Bibliotek.