Hjem

Universitetsbiblioteket

Ny leder, UHR bibliotek

Maria-Carme Torras i Calvo, ny leder for Universitet og Høgskolerådet -Bibliotek

Universitetsbibliotekets direktør, Maria-Carme Torras i Calvo ble før påske vagt til ny leder for Universitet og Høgskolerådet-Bibliotek (UHR-Bibliotek). UHR-Bibliotek er en fellesstrategisk enhet som består av representanter på øverste ledernivå fra alle bibliotekene ved universiteter og høgskoler som er medlem av UHR. UHR-Bibliotek skal drive strategisk og koordinerende arbeid ved å være en nasjonal samordningsarena og gi råd til UHRs styre i saker som gjelder bibliotek- og informasjonstjenester.

Maria-Carme Torras i Calvo

- Jeg takker for den store tilliten det er å få denne oppgaven. UHR bibliotek er jo det viktigste nasjonale samarbeidsorganet som samler hele biblioteksektoren for universitet og høyskoler, sier Torras i Calvo.

I arbeidsutvalget får hun med seg Lars Egeland (OsloMet),  Hilde Trygstad (VID), Hege Underdal (Politihøgskolen), Rune Brandshaug (NTNU) og Rune Keisuke Koska (student),

UHR-Bibliotek hadde sitt konstituerande møte i Trondheim 19. mars 2018. 27 av UHRs medlemsinstitusjoner var representert på møtet. Første ordinære møtet i UHR-Bibliotekets arbeidsutvalg blir i Bergen 23. mai og på agendaen står å gjøre prioriteringer for det videre arbeidet.

- Jeg mener at UHR – bibliotek må fremover jobbe enda mer strategisk med de sakene som har mest betyding for bibliotekets bidrag til utdanning, forsking og formidling hos våre moderinstitusjoner, avslutter den nye lederen.