Hjem

Universitetsbiblioteket

Guest lecture

Wikipedia – en uendelig tekst?

Gjesteforelesning ved Daniel Apollon, torsdag 19. April 2018. Kl. 12:00-13:00, Bibliotek for humaniora.

Daniel Apollon

Wikipedia er en inspirasjonskilde for millioner av mennesker i deres hverdagsliv, arbeid, og læring i hele verden. Wikipedia er også den første dynamiske kunnskapsreferansekilde tilgjengelig i mer enn 300 språk, hvorav noen av disse er relativt ukjente, for eks. Wu, Gan, Lak, Newar, Odia, og Karakalpak.

Wikipedia leses, siteres, og plagieres hver eneste dag av millioner av mennesker. Wikipedia vedlikeholdes og redigeres daglig – frivillig og vederlagsfritt – av langt flere mennesker enn antall ansatte i de største multinasjonale selskaper.

Wikipedia anklages for alle mulige synder: unøyaktigheter, åpenbare feil, falske nyheter, ikke eksisterende kilder, fiktive eller sterkt tendensiøse biografier, skruppelløs plagiering, seksisme, rasisme, «redigeringskriger», mm.

Allikevel, tidligere spådommer om Wikipedias snarlige sammenbrudd har slått feil.  Wikipedias tekstmengde vokser stadig.

Hvordan kan det være slik?