Hjem

Universitetsbiblioteket

MØTE OM UNESCO SAMLING

Formidling av en av verdens viktigste fotografisamlinger

Torsdag ble Sophus Tromholts samlinger vist fram for lederen av den norske UNECO-kommisjonen Tora Aasland og ordføreren i Kautokeino Johan Vasara, samtidig diskuterte man hvordan disse unike bildene kan formidles best mulig.

Deligasjon ser på vidndusutstiling
Ordføreren i Kautokeino Johan Vasara synes det var veldig emosjonelt å se bilde av sin oldemors søster i vindusutstillingen i Nygårdsgaten. På bildet f.v. universitetsbibliotekets direktør Maria-Carme Torras Calvo, Faglig leder på billedsamlingen, Marthe Tolnes Fjellestad, ordfører i Kautokeino Johan Vasara Tora Aasland, leder av den norske UNESCO-kommisjonen og Bjørn Bagge leder for universitetsbibliotekets speialsamlinger.

I forbindelse med det første internasjonale polaråret 1882-83 dro Sophus Tromholt til Kautokeino for å forske på nordlysets høyde. I dag er nok Tromholt mest kjent for den flotte serien fotografier som han tok under oppholdet i Finnmark. Det var disse bildene for var temaet for et møte hos Universitetsbiblioteket i Bergen.

Ordføreren i Kautokeino Johan Vasara synes det var veldig emosjonelt å komme og se bildene som i stor grad er tatt i hans nærområde. Blant annet er det søsteren til Vasaras oldemor som er avbildet på et av de mest kjente bildene i serien.

- Det var veldig spesiell opplevelse å komme inn i magasinene der bilder av våre nære forfedre er bevart og det få se de originale bildene og negativene, det blir jo veldig følsomt da dette er nær historie for oss, sier ordfører i Kautokeino Johan Vasara.
 

I Kautokeino håper man på at en skal få økt oppmerksomhet rundt denne kulturhistoriske skatten, ved blant annet å formidle bildene gjennom en utstilling. Han syntes det var veldig positivt å møte med Universitetsbiblioteket der man diskutere et samarbeid rundt dette.

- Dette møtet har vært en kjempepositiv opplevelse, spesielt med den varme velkomsten jeg har fått her hos Universitetsbiblioteket i Bergen, og vi er jo veldig glade for at UiB signaliserer at de kan være interessert i et videre samarbeid rundt det å få vist fram bildene i Kautokeino, fortsetter Vasara.

Også fra Universitetsbibliotekets side ble det framhevet hvor viktig formidlingen av denne samlingen er.

- Vi var veldig glad for besøket da formidling av samlingene er veldig viktig samfunnsoppdrag for Universitet i Bergen, og vi er samtidig er glade for å kunne bidra for å dokumentere samenes historie. Det er jo også nyttig med et slikt møte slik at vi får vi utforsket mulighetene for et videre samarbeid for å få formidlet bildene på det stedet som de fleste av dem er tatt på, sier universitetsbibliotekets direktør Maria-Carme Torras Calvo

Faglig leder på billedsamlingen, Marthe Tolnes Fjellestad, hadde en omvisning i billedsamlingens magasiner hvor hun viste hvordan samlingen blir ivaretatt, og senere forklarte hun hvordan samlingen blir formidlet digitalt gjennom marcus.no. Med på møtet var også Øyvind Ødegaard fra Arkivverket, Norsk Dokumentarv og tidligere kunnskapsminister, Tora Aasland, som nå er leder av den norske UNESCO-kommisjonen. I 2013 anerkjente nettopp UNESCO betydningen av Tromholts fotografier for verdens kulturarv da de tok samlingen opp på sin Memory of the World-liste, noe som gjør den til en av verdens viktigste fotografisamlinger.

Aasland understreket da også samlingens unike verdi

I et UNESCO perspektiv så er jo Sophus Tromholts samlingen er en ekstremet viktig og unik dokumentasjon og noe vi virkelig kan være stolte av ikke bare for den samiske befolkningen men også for hele den norske nasjon. Det jo veldig nyttig at Universitetsbiblioteket i Bergen som forvalter samlingen møter representanter fra Kautokeino og diskuterer hvordan en kan best mulig kan få formidlet samlingen og gjøre den bedre kjent både lokalt i Kautokeino men også i et internasjonalt perspektiv, sier Aasland.