Hjem

Universitetsbiblioteket

Nyheter

PhD dag på det Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Over 70 deltakere møtte opp PhD dagen på det Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Deltagerne syntes at de hadde fått veldig mye igjen for å møte opp.

Deltagere på PhD dag
Over 70 deltakere møtte opp PhD dagen. De var veldig fornøyde og syntes de hadde fått mye igjen for å delta på seminaret.

Faglig leder Susanne Mikki for forskningsstøtte på Universitetsbiblioteket, var veldig fornøyd da dagen var over.

- Det ble en stor suksess med glimrende tilbakemeldinger. Det jeg er opptatt av er at dette blir en fast del av PhD-undervisningen, noe det ikke er i dag, men det er i alle fall det som er målet vårt, sier Mikki.

PhD-livet er jo fullt av spørsmål som en kandidat må forholde seg til. I hvilken journal skal jeg publisere? Hvordan finner jeg finansiering for publisering med avgifter?  Hvordan lager jeg en plan for dataene mine? Hvordan oppdager jeg om det er «søppel» eller «falsk vitenskap»? Har jeg oversett relevant litteratur? Dette og mange flere spørsmål fikk de frammøtte svar på i løet av dagen.  

Blant de mange som var der var det alt fra PhD kandidater som nettopp hadde startet opp, til de som nesten var klar for å gå opp til disputas. Deltakerne var velig fornøyd med det de hadde lært i løpet av dagen.

Matematiker David Landa Marbàn fra Mexico, synes at det hadde vært en særdeles interessant dag.

- Blant annet det å få en god gjennomgang av hva en bør tenke på når en skal skrive et sammendrag av avhandlingen var viktig for meg sier Marbàn.

Jessie Liu Jie fra Kina studerer marinbiologi og var strålende fornøyd med arrangementet. Hun synes hun har lært mye om hvordan hun kan finne data og David Illiand fra Italia understreket også viktigheten av et slikt seminar.

- Denne type arrangement er veldig nyttig for meg. Det fine var at det var veldig mange konkrete problemstillinger som det ble vist til som hadde stor nytteverdi i arbeidet mitt, konkluderte Illiand.

Hoang Le fra Vietnam som tar en PhD i Akvakultur, fortalte at hun hadde fått ny kunnskap om hvordan hun kan organisere data.

- I mitt prosjekt har ekstremt jeg store mengder med video og her kan jeg få ideer på å finne en sikker måte å lagre dem på.

I tillegg til Universitetsbibliotekets mange fagpersoner på ulike områder, deltok Bodil Holst, fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Gjennom en humoristisk og særdeles lærerik presentasjon der hun tok for seg noen av fallgruvene og utfordringene i vitenskapelig publikasjon.