Hjem

Universitetsbiblioteket

Vitenskapelig publisering

Publiseringsstatistikken lanseres digitalt

Fra og med i år vil ikke lenger Universitetsbiblioteket gi ut rapporter i serien «Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen» i trykt form. Papirversjonen er nå erstattet med en nettportal som fortløpende vil synliggjøre universitetets publiseringsaktivitet over tid sammenlignet med andre norske breddeuniversitet.

Arbeidet med nettportalen
Nettportalen videreutvikles fortløpende. Her ser vi Marta Zygmuntowska (t.v.) og Susanne Mikki diskutere en av presentasjonene.

Det er flere fordeler ved å kutte ut den trykte versjonen.

- Den store fordelen er at vi nå har en interaktiv portal hvor man for eksempel kan velge det enkelte fakultet og følge dets utvikling i publisering år for år, forteller Susanne Mikki, faglig leder for forskningsstøtte ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Nettportalen bruker "Tableau" som visningsverktøy. Dette betyr blant annet at man kan laste ned egne visninger alt etter hva man er interessert i å finne ut av.

- Dette gjør det også enklere å dele utvalgte visninger og statistikker og formidle statistikk for eksempel innenfor egen fagkrets, fortsetter Mikki

Universitetsbiblioteket gir også veiledning i bruken av portalen.

Hvis noen trenger hjelp eller veiledning hvordan de skal bruke den nye nettportalen, så er det bare å henvende seg til Marta Zygmuntowska eller meg, sier Mikki.

Portalen er fortsatt i utvikling og ved behov vil det komme flere analyser.