Hjem

Universitetsbiblioteket

Vitenskapelig publisering

Publiseringsstatistikken lanseres digitalt

Fra og med i år vil ikke lenger Universitetsbiblioteket gi ut rapporter i serien «Vitenskapelig publisering ved Universitetet i Bergen» i trykt form. Papirversjonen er nå erstattet med en nettportal som fortløpende vil synliggjøre universitetets publiseringsaktivitet over tid sammenlignet med andre norske breddeuniversitet.

martha_og_suasanne_2.jpg

Arbeidet med nettportalen
Nettportalen videreutvikles fortløpende. Her ser vi Marta Zygmuntowska (t.v.) og Susanne Mikki diskutere en av presentasjonene.

Det er flere fordeler ved å kutte ut den trykte versjonen.

- Den store fordelen er at vi nå har en interaktiv portal hvor man for eksempel kan velge det enkelte fakultet og følge dets utvikling i publisering år for år, forteller Susanne Mikki, faglig leder for forskningsstøtte ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Nettportalen bruker "Tableau" som visningsverktøy. Dette betyr blant annet at man kan laste ned egne visninger alt etter hva man er interessert i å finne ut av.

- Dette gjør det også enklere å dele utvalgte visninger og statistikker og formidle statistikk for eksempel innenfor egen fagkrets, fortsetter Mikki

Universitetsbiblioteket gir også veiledning i bruken av portalen.

Hvis noen trenger hjelp eller veiledning hvordan de skal bruke den nye nettportalen, så er det bare å henvende seg til Marta Zygmuntowska eller meg, sier Mikki.

Portalen er fortsatt i utvikling og ved behov vil det komme flere analyser.