Hjem

Universitetsbiblioteket

Boklansering

«Claus Fasting. Dikter, journalist og opplysningspioner»

Verdiene og ideene 1700-tallet ga oss – ytringsfrihet, menneskerettigheter, toleranse, religionsfrihet, folkestyre – er under stadig press. Men hvordan oppsto de, og hvordan fikk de fotfeste? Noe av dette får du svar på under en boklansering, hos spesialsamlingene, 21.juni kl 14:00

mann skirver med fjerpenn

Et moderne samfunn er utenkelig uten en skrivende, diskuterende og lesende offentlighet. Historien om Norges første store journalist og litteraturkritiker, Claus F. Fasting (1746–1791), åpner et vindu mot en tid da utviklingen av en slik offentlighet for alvor skjøt fart. Fasting var en nøkkelfigur i kampen om opplysning, sannhet og frihet på 1700-tallet, og arven etter ham finner vi i dagens mangfoldige debattklima.

Med sin skarpe, humoristiske og elegante penn satte Fasting en ny standard i essayistikk og journalistikk. Som tidsskriftredaktør brakte han lesere det siste innen europeisk og amerikansk litteratur, filosofi, musikk og vitenskap. Med sin følsomme lyrikk og vittige epigrammer var han en elsket dikter i Norske Selskab i København. Som politiaktor og rådmann i Bergen kjempet han for sine ideer i praksis, til det beste for forslåtte kvinner og lutfattige hattemakere.

Aina Nøding er ph.d. i litteraturvitenskap og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Hun er spesialist på 1700- og 1800-tallets bok- og mediehistorie og har bidratt til vitenskapelige utgaver av Ibsen og Holberg.

Boklansering: «Claus Fasting. Dikter, journalist og opplysningspioner» av Aina Nøding

Lanseringen skjer i samarbeid med Universitetsbiblioteket i Bergen og finner sted hos Spesialsamlingene i HF-bygget.

Verdiene og ideene 1700-tallet ga oss – ytringsfrihet, menneskerettigheter, toleranse, religionsfrihet, folkestyre – er under stadig press. Men hvordan oppsto de, og hvordan fikk de fotfeste?

Et moderne samfunn er utenkelig uten en skrivende, diskuterende og lesende offentlighet. Historien om Norges første store journalist og litteraturkritiker, Claus F. Fasting (1746–1791), åpner et vindu mot en tid da utviklingen av en slik offentlighet for alvor skjøt fart. Fasting var en nøkkelfigur i kampen om opplysning, sannhet og frihet på 1700-tallet, og arven etter ham finner vi i dagens mangfoldige debattklima.

Med sin skarpe, humoristiske og elegante penn satte Fasting en ny standard i essayistikk og journalistikk. Som tidsskriftredaktør brakte han lesere det siste innen europeisk og amerikansk litteratur, filosofi, musikk og vitenskap. Med sin følsomme lyrikk og vittige epigrammer var han en elsket dikter i Norske Selskab i København. Som politiaktor og rådmann i Bergen kjempet han for sine ideer i praksis, til det beste for forslåtte kvinner og lutfattige hattemakere.Aina Nøding er ph.d. i litteraturvitenskap og forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. Hun er spesialist på 1700- og 1800-tallets bok- og mediehistorie og har bidratt til vitenskapelige utgaver av Ibsen og Holberg.

Her kan du lese mer om arangementet : https://www.facebook.com/events/152287448961326/

 

Program:

• Velkommen

• Bjørn Bagge (Spesialsamlingene, UiB) om Fastings boksamling

• Eva Røyrane (Eiendomsavdelingen, UiB) om Fastings Minde-

 huset

• Aina Nøding presenterer boken

 

Spesialsamlingene byr i tillegg på en liten Fasting-utstilling. Det blir enkel bevertning.