Hjem

Universitetsbiblioteket

Leseseminar

Estetisk teoretisk seminar på biblioteket

Estetisk leseseminar er et åpent tverrfaglig seminar for studenter i estetiske fag ved humanistisk fakultet.

Babels tårn

Estetisk leseseminar er et åpent tverrfaglig seminar for studenter i estetiske fag ved humanistisk fakultet.

Gjennom seks samlinger i løpet av høsten vil vi ta for oss tre teoritekster knyttet til temaet eksistensiallisme. Tekstene blir presentert i en historisk kontekst fra et tverrfaglig perspektiv. Tekstene vil danne grunnlaget for en åpen diskusjon med fokus på hovedtema for semesteret.

 

Forelesere dette semesteret er:

Siri Meyer (kunsthistorie)

Rasmus Slaattelid (filosofi)

Zelkja Svrljuga (engelsk litteratur)

 

Datoer for samlingene dette semesteret er:

20.9, 27.09, 18.10, 08.11, 15.11, 22.11 

 

Emnet er åpent for studenter på alle nivå. Påmelding til seminaret gjøres via MittUiB, https://mitt.uib.no/enroll/JPCBAF