Hjem
Universitetsbiblioteket
Nyhet

Endelig blir litteraturlistene digitale

Litteraturlistene kommer nå over i den digitale tidsalderen, slik at du med få tastetrykk kan hente inn referanser, gi studentene tilgang til listen via Mitt UiB og be om digitalisering til Litteraturkiosken.

Hovedinnhold

Det nye litteraturlistesystemet erstatter dagens løsning for opplasting av litteraturliste i Mitt UiB, og innmelding av referanser til Litteraturkiosken. Alt kan nå gjøres gjennom det samme systemet.

Hvorfor gjør vi dette?

I dag er det mange manuelle prosesser i utarbeidelsen og distribusjonen av litteraturlister. Hensikten med et digitalt system er å gjøre litteraturlisten til et bedre arbeidsverktøy for studentene, og forenkle arbeidet med listene for fagmiljøene. UiB er et av mange norske universitet og høgskoler som nå tar i bruk et slikt system. 

Hvordan fungerer systemet?

Systemet heter Leganto og er et verktøy for å lage, redigere og publisere litteraturlister, der referanser kan hentes fra eksisterende kilder. Referansene viser automatisk tilgjengelighet, enten plassering og utlånsstatus i biblioteket eller lenker til digital versjon. Ved publisering blir listene automatisk tilgjengelige for studentene fra emnet i Mitt UiB. Studentene får med dette systemet et helt annet arbeidsverktøy enn det de gamle litteraturlistene var.

Hva er fordelene med en digital litteraturliste?

  • Lite manuell registrering
  • Kvalitetssikrede referanser
  • Enklere innmelding til Litteraturkiosken
  • Én versjon av listen, endringer blir oppdatert automatisk andre steder der listen er integrert
  • Tydelig informasjon til studentene om tilgjengelighet
  • Enklere og mer ryddig kommunikasjon mellom alle involverte aktører

Se UiBs brukerveileder eller leverandørens video for mer informasjon om systemet.
Se også et eksempel på en litteraturliste fra et av høstens pilotemner.

Slik rulles det ut

I høst vil systemet rulles ut på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det psykologiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet, for litteraturlister til vårens emner. Resten av fakultetene kommer etter til våren. Det blir sendt ut detaljert informasjon til de aktuelle fakultetene om systemet og opplæring.