Hjem

Universitetsbiblioteket

Lese sammen - lærer studenter bedre gjennom samarbeidende lesing?

Andrew Klobucar diskuterer sine funn som viser at studenter foretrekker å lese digitale tekster sosialt, ved å bruke onlineverktøy for annotering og diskusjon, enn å lese PDF-filer individuelt.

Skjermdump som viser hvordan studenter diskuterer teksten de leser
Skjermdumpen viser hvordan studenter diskuterer teksten de leser.
Foto:
Andrew Klobucar et al.

Studier har vist at studentene lærer bedre ved å lese på papir enn å lese PDF-filer - men hva om dette er fordi vi leser annerledes i digitale medier, og trenger en annen type lesegrensesnitt? PDF-filer er bare digitale bilder av tekster som er designet for papir. Dagens studenter har vokst opp med digital lesing som sosial og deltakende. Vi leser og skriver kommentarer på avisartikler og i sosiale medier, og kommentarene og diskusjonene kan være like viktige som den innledende teksten. Kan dette brukes pedagogisk?

Innføringen av digital tekstanalyse i skriving og litteraturkurs, kan lede til retorisk berikelse, men har også resultert i dype endringer i skriftlig pedagogikk på nesten alle nivåer av teori og praksis. Fordi tradisjonelle tilnærminger for å undersøke og diskutere tildelte tekster i klasserommet er avledet fra utskriftsbaserte formater, finner mange universitetspedagoger disse metodene mangelfulle når de brukes på digitale lesemiljøer. Strategier i lesing og tekstannotering må revurderes metodologisk for å klare det pågående skiftet fra utskrift til digitale medieformater i introduserende kurs. Vårt pågående prosjekt er et av de første og mest omfattende forsøkene på å  systematisk analysere hvordan studentene beskjeftiger seg med digitale modus for lesing både i klasserommet og utenfor det. En del av studien tar sikte på å demonstrere om og hvordan studentene kan ha nytte av å lese digitale tekster ved hjelp av Computer Assisted Text Analysis (CATA) programvare med forbedret design på grensesnittet og bedre visualiseringsverktøy.

Andrew Klobucar er lektor i engelsk på New Jersey Institute of Technology, og er gjesteforsker ved Electronic Literature and Digital Culture Research Groups ved Institutt for Lingvistiske, litterære og estetiske studier ved UiB i oktober og november 2018.