Hjem
Universitetsbiblioteket
Open Access

Vil frigjøre norsk forskning fra forlagenes betalingsmurer

I høst møter norske universiteter de fire største forlagene – Elsevier, Springer, Wiley og Taylor & Francis – ved forhandlingsbordet. I potten ligger nesten 200 millioner kroner og åpen tilgang til offentlig finansiert forskning står på spill. Dersom forhandlingene strander risikerer vi å miste tilgang til å lese forlagenes tidsskrift.

UB Direktør Maria Carme
Bibliotekdirektør ved UiB, Maria Carme Torras, deltar i forhandlingene med de store forlagene.
Foto/ill.:
Morten Heiselberg

Hovedinnhold

Sentralt i årets forhandlinger står ideen om at forskning finansiert av skattebetalernes penger skal kunne leses av alle. Rektoratet ved UiB støtter høstens forhandlinger, og det samme gjør Universitetet i Oslo, NTNU, og Universitetet i Tromsø. Universitets- og høgskolerådet har kommet med en støtteerklæring hvor følgende prinsipp vektlegges:

  • Norske artikler skal gjøres umiddelbart åpent tilgjengelig
  • Åpen publisering skal ikke øke totalkostnadene i avtalene
  • Full åpenhet i lisensbetingelser, kostnader og forretningsmodeller
  • Permanent tilgang til innhold publisert i abonnementstidsskrifter
  • Det skal vises bevegelse mot avtaler der kostnader er knyttet til volum på norsk institusjoners publisering

Gjennom disse prinsippene skal norsk forskning frigjøres fra forlagenes betalingsmurer. UNIT har nasjonalt ansvar for forhandlingene, og samarbeider tett med universitetsbibliotekene ved UiB, UiO, NTNU og UiT.

- Det blir utfordrende å inngå en avtale hvis forlagene ikke vil samarbeide om å nå regjeringens mål om åpen tilgang til kunnskap, sier bibliotekdirektør ved UiB, Maria Carme Torras.

Erfaringer fra Tyskland og Sverige har vist at forlagene ikke nødvendigvis ønsker å samarbeide om åpen tilgang. I begge landene ble det brudd i forhandlingene med Elsevier, verdens største akademiske forlag. Dersom det skulle bli brudd i Units forhandlinger, for eksempel med Elsevier, risikerer universiteter og høyskoler i Norge å miste tilgang i 2019 til store deler av tidsskrift utgitt av dette forlaget. 

- Det kan bli vanskeligere å få tak i artikler, hvis det blir brudd i forhandlingene, men her gjelder det å ha på plass nødvendige bibliotektjenester og informere godt sier bibliotekdirektøren.

Erfaringene så langt fra Sverige og Tyskland er at forskerne og studentene kan klare seg da. Bibliotekene rigger seg nå for sikkerhets skyld, slik at forskere og studenter, i den grad det er mulig, kan få tilgang til artiklene de trenger.