Hjem
Universitetsbiblioteket
Nyhet

Digitale litteraturlister på hele UiB

Alle UiBs fakulteter går nå over til digitale litteraturlister. Tre fakulteter er allerede i gang med digitale lister for vårens emner.

Hovedinnhold

Det nye litteraturlistesystemet erstatter dagens løsning for opplasting av litteraturliste i Mitt UiB, innmelding av referanser til Litteraturkiosken og Akademika. Alt kan nå gjøres gjennom det samme systemet. 

Hvorfor gjør vi dette? 

Tidligere har det vært mange manuelle prosesser i utarbeidelsen og distribusjonen av litteraturlister. Hensikten med et digitalt system er å gjøre litteraturlisten til et bedre arbeidsverktøy for studentene, og forenkle arbeidet med listene for fagmiljøene. UiB er et av mange norske universitet og høgskoler som har tatt dette systemet i bruk.   

Hvordan fungerer systemet? 

Systemet heter Leganto og er et verktøy for å lage, redigere og publisere litteraturlister, der referanser kan hentes fra eksisterende kilder som for eksempel Oria. Referansene viser automatisk tilgjengelighet, enten plassering og utlånsstatus i biblioteket eller lenker til digital versjon. Ved publisering blir listene automatisk tilgjengelige for studentene fra emnet i Mitt UiB. Studentene får med dette systemet et helt annet arbeidsverktøy enn det de gamle litteraturlistene var. 

Hva er fordelene med en digital litteraturliste? 

  • Mindre manuell registrering 
  • Kvalitetssikrede referanser
  • Enklere innmelding til Litteraturkiosken  
  • Automatisk innmelding til Akademika 
  • Én versjon av listen, endringer blir oppdatert automatisk andre steder der listen er integrert 
  • Tydelig informasjon til studentene om tilgjengelighet 
  • Enklere og mer ryddig kommunikasjon mellom alle involverte aktører

Se UiBs brukerveileder eller leverandørens video for mer informasjon om systemet.
Se også et eksempel på en litteraturliste

Slik rulles det ut 

I høstsemesteret 2018 ble systemet rullet ut på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det psykologiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet, for litteraturlister til vårens emner. Resten av fakultetene kommer etter nå, med litteraturlister for emner med undervisning høsten 2019. Det blir sendt ut detaljert informasjon til emneansvarlige og studieadministrasjonene om systemet og opplæring.