Hjem
Universitetsbiblioteket
Fra arkivet

Publiserte juridiske eksamensbesvarelser

Cand.jur-studiet fra Bergen, Oslo og Tromsø 1980-2005.

Publiserte juridiske eksamensbesvarelser: Praktikumsbesvarelser 1980-2005

 

Fag har gjennom årene forflyttet seg mellom avdelinger - det som nedenfor står på 1. avdeling fra 1988, kan senere høre hjemme på 3. avdeling osv.

Fagenes plassering mellom avdelingene varierer mellom lærestedene.

Forfatternavn er utelatt.

1. AVDELING

V-1979 Oslo. - I: Veiledning i oppgaveskriving for juridiske studenter (1990) s 81 og s 89 (Erstatningsrett)

V-1982 Oslo. - I: Veiledning i oppgaveskriving for juridiske studenter (1990) s 71. - Og i: Jussens Venner (1982) s 326 (Erstatningsrett/Familierett)

V-1986 Bergen. - I: Injuria nr 1 (1988) s 25 (Erstatningsrett/Kjøpsrett)

H-1986 Oslo. - I: Veiledning i oppgaveskriving for juridiske studenter (1990) s 53 (Arverett/Familierett)

V-1987 Bergen. - I: Injuria nr 6A (1990) s 14 (Forvaltningsrett)

H-1987 Oslo. - I: Stud.jur. nr 3 (1988) s 48 (Erstatningsrett/Familierett/Skifterett)

V-1988 Bergen. - I: Injuria nr 4 (1988) s 14 (Erstatningsrett)

V-1989 Bergen - I: Injuria nr 3 (1990) s 42 (Erstatningsrett/Kjøpsrett)

H-1989 Oslo. - I: Veiledning i oppgaveskriving for juridiske studenter (1990) s 110 (bl. a. Arverett)

V-1990 Oslo. - I: Juridiske eksamensbesvarelser 1. avdeling 1990-1991 (1992) s 9 (Erstatningsrett/Familierett/Skifterett)

H-1990 Oslo. - I: Juridiske eksamensbesvarelser 1. avdeling 1990-1991 (1992) s 38. - Og i: Stud jur. nr 4 (1991) s 35 (Erstatningsrett/Trygderett/Skifterett/Familierett)

V-1991 Oslo. - I: Juridiske eksamensoppgaver 1. avdeling 1990-1991 (1992) s 64 (Erstatningsrett/Familierett)

V-1991 Bergen. - I: Injuria nr 3A (1992) (eksamensnummer) s 9(Erstatningsrett/trygderett/statsforfatningsrett)

H-1991 Oslo. - I: Juridiske eksamensbesvarelser 1. avdeling 1990-1991 (1992) s 101 (Arverett/Erstatningsrett)

H-1992 Bergen - I: Injuria nr 3 (1993) s 36 (Erstatningsrett)

H-1992 Oslo. - I : Stud.jur. nr 3 (1993) s 61 (Arverett/Erstatningsrett)

H-1993 Bergen. - I: Injuria nr 4 (1994) s 63. - Kommentert. (Erstatningsrett/Trygderett/Kjøpsrett)

H-1996 Bergen. - I: Injuria nr 2 (1997) s 59 (Erstatningsrett/Kjøpsrett)

V-1997 Bergen. - I: Injuria nr 5 (1997) s 53. - Kommentert. (Forvaltningsrett/Eiendomskjøp)

H-1997 Bergen. - I: Injuria nr 3 (1998) s 4. - Kommentert. (Kjøpsrett/Forvaltningsrett)

H-1996 Oslo. - I: Injuria nr 3 (1998) s 16. - Kommentert. (Arverett/Familierett)

V-1998 Bergen. - I: Injuria nr 7 (1998) s 59. - Kommentert. (Kjøpsrett/Erstatningsrett)

H-1999 Bergen. - I: Injuria nr 3 (2000) s 4. - Kommentert. (Kjøpsrett/Forvaltningsrett)

V-2001 Bergen. - I: Injuria nr 5 (2001) s 41. - Kommentert. (Kontraktsrett/skifterett)

H-2001 Bergen. - I: Injuria nr 3 (2002) s. 51. - Kommentert. (Arverett/forvaltningsrett)

H-2002 Bergen. - I: Injuria nr 2 (2003) s. 65. - Kommentert (Arv/skifte/forvaltningsrett)

FELLESDELEN - OSLO:

H-2001 Oslo: - I: Stud.jur. nr 4 (2002) s. 23 (Kjøp/Erstatning)

2. AVDELING

V-1978 Oslo. - I: Veiledning i oppgaveskriving for juridiske studenter (1990) s 98 og s 101 (Arverett)

H-1984 Oslo. - I: Jussens Venner (1987) s 357. - Og i: Veiledning i oppgaveskriving for juridiske studenter (1990) s 199 (Kjøpsrett/Avtalerett)

H-1986 Oslo. - I: Veiledning i oppgaveskriving for juridiske studenter (1990) s 53 (Arverett/Familierett)

V-1987 Bergen/Tromsø. - I: Jussens Venner (1987) s 346 (Erstatningsrett/Arverett/Skifte)

H-1987 Oslo. - I: Stud.jur nr 5 (1988) (Kjøpsrett/Pengekrav/Avtalerett)

V-1989 Bergen - I: Injuria nr 6A (1990) (eksamensnummer) s 26 (Arverett/Erstatningsrett)

H-1989 Oslo. - I: Stud.jur. nr 4 (1990) (Kjøpsrett/Avtalerett)

V-1990 Oslo. - I: Juridiske eksamensbesvarelser 2. avdeling 1990-1991 (1992) s 6-16. - Og i: Veiledning i oppgaveskriving for juridiske studenter (1990) s 21 (Kjøpsrett/Avtalerett/Pengekrav)

H-1990 Oslo . - I: Eksamensbesvarelser 2. avdeling jus 1990–1991 (1992) s 47 (Avtalerett/Kjøpsrett)

H-1991 Bergen. - I: Injuria (1992) nr 3A (eksamensnummer) s 20 (Familierett/Erstatningsrett)

V-1991 Oslo. - I: Eksamensbesvarelser 2. avdeling jus 1990–1991 (1992) s 80(Pengekrav/Avtalerett)

H-1991 Oslo. - I: Eksamensbesvarelser 2. avdeling jus 1990–1991 (1992) s 115 (Kontraktsrett/Pengekrav)

V-1994 Bergen. - I: Injuria nr 6 (1994) s 64 (Arv/Skifte)

H-1994 Bergen. - I: Injuria nr 1 (1995 s 44. Kommentert. (Trygderett/Skifte)

V-1997 Bergen. - I: Injuria nr 6 (1997) s 64. Kommentert. (Erstatningsrett/Arverett)

H-1998 Bergen. - I: Injuria nr 4 (1999) s 12. Kommentert. (Tingsrett/Kontraktsrett)

H-1999 Bergen. - I: Injuria nr 3 (2000) s 34. Kommentert. (Skatterett/Erstatningsrett

2. studieår:

H-2004 Bergen. - I: Injuria nr. 2 (2005) s. 64. Kommentert. (Erstatningsrett)

3. AVDELING

V-1984 Oslo. - I: Jussens Venner (1985) s 1 (Forvaltning/Sivilprosess/Straffeprosess)

V-1987 Bergen. - I: Injuria (1990) nr 6A (eksamensnummer) s 38 (Familierett)

V-1987 Oslo. - I: Jussens Venner (1987) s 382 (Konkurs/Pant/Tingsrett)

H-1987 Oslo. - I: Veiledning i oppgaveskriving i oppgaveskriving for juridiske studenter (1990) s 265 (Konkurs/Tingsrett)

3.avd V-1991 Bergen. - I: Injuria nr 5 (1991) s 32; og i: Utvalgte eksamensoppgaver fra tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991 (1991) s 5 og s 13 (Familierett/Avtalerett)

H-1991 Bergen. - I: Injuria nr 3A (1992) s 32 (Kjøpsrett/Avtalerett/Pengekrav)

H-1992 Bergen. - I: Injuria nr 2 (1993) s 46 (Tingsrett/Panterett)

V-1994 Bergen. - I: Injuria nr 7 (1994) s 7. - Besvart av annen kandidat i samme hefte s 32 (Tingsrett)

V-1994 Tromsø. - I: Injuria nr 4 (1996) s 64; og i: Jus’t nr 3 (1994) s 62

H-1994 Bergen. - I: Injuria nr 2 (1995) s 80 (Kjøpsrett/Avtalerett/Omstøtelse)

V-1997 del 1 Oslo. - I: Stud.jur. nr 7 (1997) s 19 (Konkurs/Omstøtelse)

H-1997 Oslo. - I: Stud.jur. nr 2 (1998) s 21 (Konkurs/Omstøtelse)

H-1998 Bergen. - I: Injuria nr 3 (1999) s 17 (Kontraktsrett/Konkurs)

V-2001 Bergen. - I: Injuria nr 4 (2002) s. 25 (Kontraktsrett/Erstatning/Konkurs)Oppgaven er kommentert

V-2003 Bergen. - I: Injuria nr 4 (2003) s. 85 (Tingsrett, Pant, Konkurs)(Oppgaven er kommentert)

H-2003 Bergen: Kontraktsrett II. - I: Injuria  nr 4 (2004) s. 67 (Oppgaven er kommentert)

V-2004 Bergen: Forvaltningsrett II. - I: Injuria nr. 6 (2004) s. 83

4. AVDELING / 4. STUDIEÅR (FRA 2005)

V-1984 Oslo. - I: Veiledning i oppgaveskriving for juridiske studenter (1990) s 400 og s 545 (Forvaltningsrett-skjønn/Straffeprosess)

H-1989 Bergen. - I: Injuria nr 2A (1995) eksamensnr s 37 (Strafferett/Prosess)

V-1990 Bergen. - I: Injuria nr 6A (1990) s 50 (Forvaltningsrett)

V-1992 Oslo. - I: Stud.jur. 7 (1992) s 62 (Forvaltningsrett/Skatterett)

H-1996 Oslo. - I: Stud.jur. nr 2 (1997) s 29 (Forvaltningsrett)

V-1997 Bergen. - I: Injuria nr 7 (1997) s 63. Kommentert (Forvaltningsrett/Strafferett)

V-1998 Bergen. - I: Injuria nr 1 (1999) s 79 (Forvaltningsrett)

H-1998 Bergen. - I: Injuria nr 3 (1999) s 43. Kommentert (Forvaltningsrett/Sivilprosess/Strafferett)

H-2000 Bergen [NB, skal være H-1999]. - I: Injuria nr 2 (2001) s 55. (Kommentert) (Forvaltningsrett/Strafferett)

V-2005 Bergen. - I: Injuria nr. 3 (2005) s. 63-69

5. AVDELING

H-1987 Oslo. - I: Veiledning i oppgaveskriving for juridiske studenter (1990) s 511, s 522, s 528, s 537 (Sivilprosess/Strafferett)

Praktisk oppgave i strafferett / av A. Bratholm. - s 498, s 526, s 533, s 540. - I: Veiledning i oppgaveskriving for juridiske studenter (1990) (Strafferett)

V-1996 Oslo. - Stud.jur. nr 7 (1996) s 17 (Strafferett)

OFFENTLIG RETT GRUNNFAG

V-1997 Oslo. - I: Stud.jur. nr 6 (1997) s 37 (Nødverge og nødrett) 

V-1998 Oslo. - I: Stud.jur. nr 6 (1998) s 39 (Konsesjon/Etableringsrett etter EØS-avtalen)

V-1999 Oslo1. I hvilke situasjoner kan fylkesnemnda treffe vedtak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven? 2. Hvilke hensyn ligger bak bestemmelsene som gir mulighet for omsorgsovertakelse?3.  Praktikum (Barnevern/Forvaltning)I: Stud.jur. nr 6 (1999) s 49

H-2000, oppgave nr 2 Oslo. - I: Stud.jur. nr 3 (2001) s 25, praktisk del s 27

H-2001, oppgave nr 1 Oslo. - I: Stud.jur. nr 2 (2002) s. 27

H-2003, oppgave nr 1 Oslo. - I: Stud.jur. nr 3 (2004) s. 68

V-2004, oppgave nr 2, del 2 Oslo. - I: Stud jur. nr. 6 (2004) s. 53-56

H-2004, oppgave nr 1 Oslo. - I: Stud.jur. nr. 2 (2005) s. 47

PRIVATRETT GRUNNFAG

HHH-oppgave i entrepriserett H-1999 Oslo. - I: Stud.jur. nr 1 (2000) s 33

H-2000 Oslo. - I: Stud.jur. nr 2 (2001) s 29 (Kontraktsrett/erstatningsrett)

V-2001 Oslo. - I: Stud.jur. nr 6 (2001) s 25 (Avtalerett/erstatning)

H-2001 Oslo. - I: Stud.jur. nr 3 (2002) s. 29 (Avhending fast eiendom) (Feil eks. oppg. angitt i artikkelens overskrift. Riktig oppgave er høst 2001)

H-2003 Oslo. - I: Stud.jur. nr 3 (2004) s. 67 (Avhending av fast eiendom)

H--2004 Oslo. - I: Stud.jur. nr 3 (2005) s. 57 (erstatning, mangel )

PROFESJONSSTUDIETS FELLESDEL

H-2004 Oslo. - I: Stud.jur. nr 4 (2005) s 53 (Kontraktsrettslige spørsmål)

V-2005 Oslo. - I: Stud.jur. nr 5 (2005) s 61 (Tolkning av kontraktsvilkår)

H-2005 Oslo. - I: Stud.jur. nr 1 (2006) s 55 (Forvaltningsavtaler. Rettskildelære)

 

Sist oppdatert 18.02.15 av klj.