Hjem
Universitetsbiblioteket
Elektronisk legehåndbok

NEL Norsk elektronisk legehåndbok nå også ved UiB

Lær deg verktøyet som nesten alle fastleger bruker. Universitetsbiblioteket har skaffet tilgang til NEL.

Logo NEL
Foto/ill.:
UB

Hovedinnhold

Hva er NEL:  

NEL er et generelt medisinsk oppslagsverk med oppdatert og forskningsbasert kunnskap for leger og annet helsepersonell. NEL er laget og fagfellevurdert av norske fagmedarbeidere, og tilpasset norske forhold. De kliniske kapitlene dekker tilstander og sykdommer, og utgjør hoveddelen av NEL. I de parakliniske kapitlene finner man opplysninger om forebyggende medisin, helserett, laboratoriemedisin, legemidler, og undersøkelser.   

Innholdet i NEL baserer seg på vitenskapelige artikler og erfaringsbasert medisin, og alle kapitler har referanseliste.  

Hvem har bruk for NEL? 

NEL er laget for klinikere, leger, og annet helsepersonell. NEL er brukt av mer enn 90 % av fastlegene i Norge.  Å bli fortrolig med et så viktig verktøy allerede tidlig i studiet er viktig for en god yrkespraksis.  

Ved Med.fak. kan NEL bli et viktig verktøy i undervisningen. Medisinstudenter har pasientkontakt tidlig i studiet og vil derfor kunne nyttiggjøre seg NEL fra 1.studieår.  I andre utdanninger, for eksempel innen odontologi, ernæring, farmasi eller fysioterapi vil studentene kunne bruke de generelle kapitlene om ulike tilstander, men også detaljer om for eksempel diagnoser og behandling kan være interessant, for å vite hvordan legene håndterer en gitt tilstand. For en del kreftdiagnoser er det lagt til pakkeforløp, flere skal komme til etterhvert.

Hvordan kan NEL brukes ?

En enkel inngang er faginndelingen i  kliniske kapitlene i venstre margen, og klikke seg videre til relevant tilstand. Da får man en fin oversikt øverst i skjermen, og deretter kjerneinformasjon om tilstanden; Man kan så klikke seg videre til underkapitlene. Det er kanskje denne veien som kan være mest hensiktsmessig i starten av utdanningen.  

Er man kjent med navigeringen i NEL og strukturen av kapitlene kan et søk føre raskt frem  til relevant informasjon. Trenger man for eksempel bekreftelse av det man har lært er det kjapt å finne frem i NEL ved å søke på tilstanden og klikke seg på underkapittel, som diagnose, terapi, forløp og oppfølging, og pasientinformasjon. I direkte pasientkontakt kan illustrasjoner være til hjelp for å forklare om en undersøkelse eller en behandling. Alle tilstander har knyttet til seg pasientinformasjon, som enkelt kan skrives ut til pasienten.  

Tilgang til NEL er enklest via bibliotekets websider. Enten fra fagsiden "Medisin og odontologi" (lenk til https://www.uib.no/ub/76646/medisin-og-odontologi) eller fra databaselisten "Finn databaser" (lenke til https://baseliste.bibsys.no/ubb/#/). Lenkene fra disse sider gir tilgang på og utenfor campus.