Hjem
Universitetsbiblioteket
Digital innlevering

Ny innleveringsløsning for godkjente avhandlinger

Alle fakulteter tar i bruk Avhandlingsportalen for innlevering av doktorgradsavhandlinger ved UiB mandag den 8.april 2019.  Det nye systemet vil levere avhandlinger til trykking, digital arkivering og tilgjengeliggjøring i BORA. Portalen vil innen kort tid også levere pressemeldinger og kalenderoppføringer til UiB sine nettsider.

To doktorander går gjennom portal
Foto/ill.:
Thor Brødreskift/UiB

Hovedinnhold

Avhandlingsportalen samordner flere prosesser for levering av doktorgradsavhandlinger ved UiB. Metadata og filer leveres til trykking, åpen tilgjengeliggjøring og arkivering i samme system. Dette benyttes videre for å levere og koble sammen pressemeldinger og kalenderoppslag for profilering av avhandlingene på UiB sine nettsider.  Ved å integrere og automatisere prosesser er det mål å få flere avhandlinger tilgjengelige i BORA før disputas.

Funksjonalitet i portalen

  • Trykk godkjent avhandling til disputas
  • Deponer avhandlingen til det åpne forskningsarkivet BORA
  • Lever pressemelding
  • Trykk avhandling til bedømmelse (noen fakultet)
  • Trykk private kopier

I tillegg inneholder portalen informasjon som kandidatene bør kjenne til før de leverer sin doktorgradsavhandling. 

Fordeler med nytt system

  • Automatiserte og kvalitetssikrede prosesser - innhenting og gjenbruk av metadata
  • Brukerstyrt grensesnitt for innlevering
  • Enkel digital tilgjengeliggjøring i BORA - Universitetsbiblioteket validerer rettigheter for artikler
  • Enkel tilgjengeliggjøring av pressemeldinger og kalenderoppføringer på uib.no
  • Digital lagring – tilrettelegging for sikker digital langtidslagring og pliktavlevering

Videre planer

I løpet av den neste måneden er planen å sette i drift skjema for innlevering av pressemeldinger og kalenderoppslag for disputas og prøveforelesninger til UiB sine nettsider.

Prosjektet har utviklet en løsning for digital avlevering av avhandlingene til Nasjonalbiblioteket, men denne er ikke på plass enda. Prosjektet ser også på mulighet for å avlevere fil og metadata til sak og arkivsystem ved UiB.  

Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket og Forskningsadministrativ avdeling.