Hjem
Universitetsbiblioteket
Publiseringsstatistikk

Sterke publiseringstall for UiB

Publiseringsstatistikken 2018 for Universitetet i Bergen er nå publisert. Vi ser en tydelig vekst i både publiseringsomfang, nivå 2 andeler og internasjonalt samforfatterskap.

A graph showing trends in publication points, total publications and publicaiton fractions for the University of Bergen and its faculties
Foto/ill.:
Susanne Mikki/Caroline Armitage for UiB, created using Tableau

Publiseringsstatistikken 2018 for Universitetet i Bergen er nå publisert. Vi ser en tydelig vekst i både publiseringsomfang, nivå 2 andeler og internasjonalt samforfatterskap.

Statistikken finnes tilgjengelig på nett (bibliometri.w.uib.no) og inneholder interaktive visninger for ulike temaer. Blant annet inkluderes publikasjonspoeng, publikasjonsnivå, publikasjonsform og språk, publisering i forhold til stilling og kjønn, og samforfatterskap (internt, nasjonalt og internasjonalt).

Tallene finnes for enkelte fakulteter og institutter ved UiB, samt sammenligninger med andre institusjoner i UH-sektoren.

Om publiseringsstatistikkrapporten

Målet med statistikken er å synliggjøre universitetets publiseringsaktivitet over tid og i sammenligning med andre norske UH-institusjoner. Bibliometriske mål anvendes gjerne som resultatindikatorer og er et uttrykk for den forskningen som blir formidlet gjennom vitenskapelig publisering. Analysene som presenteres blir i det perspektivet nyttige som evaluerings- og styringsverktøy. Publiseringsdata inngår også i finansieringssammenheng som indikator i budsjettmodellen for universitets- og høyskolesektoren i Norge, samt at vitenskapelig publisering tillegges vekt i forbindelse med søknader om forskningsmidler. Det er derfor grunn til å ha fokus på den vitenskapelige publiseringen både lokalt og sentralt ved universitetet.

Det understrekes at en bibliometrisk analyse ikke kan erstatte en fagfellevurdering, men belyser publiseringsmønstre basert på faktiske tall. Særlig når det gjelder bruk av publikasjonspoeng som indikator er det mange forbehold, og det må ikke trekkes noen bastante konklusjoner om den vitenskapelige kvaliteten.