Hjem

Universitetsbiblioteket

I anledning av utgivelsen av nytt norsk salmeleksikon

Salmen – noe å forske på? Et hymnologisk miniseminar

 

Presentasjoner ved:

Professor Stig Wernø Holter (UiB):
Om prosjektet NNSL: Hva vet vi nå, og hva vet vi ikke?

Førstelektor Vigdis Berland Øystese (NLA):
«Slik song ikkje mor!» Om revisjon av salmetekstar

Universitetslektor David Scott Hamnes (NTNU):
Nye musikkstilretninger i salmeboka

Førstebibliotekar Rune Kyrkjebø (UiB):
Nytt språk i salmeboka – poesi og dialekt

Det blir musikk – og pause med forfriskninger.

Arrangører: Universitetsbiblioteket og Fakultet for kunst, musikk og design, Universitetet i Bergen.

 

Ordstyrer er universitetsbibliotekar Kirstine Folmann (UiB).