Hjem
Universitetsbiblioteket
Akademisk lunsj: Mobbing og trakassering i arbeidslivet

Akademisk lunsj: Mobbing og trakassering i arbeidslivet

Vi tilbringer en stor del av våre voksne liv i arbeid. Arbeidsmiljøloven ble utformet for å legge viktige føringer for det, men hva når det likevel går galt?

Professor Ståle Einarsen
Foto/ill.:
Eivind Senneset / UiB

Mobbing og trakassering i arbeidslivet rammer hvert år en betydelig andel norske arbeidstakere. Det er også lett å oppleve seg isolert og urettferdig behandlet når man står i sterke personkonflikter. Forskning har i lang tid kunnet dokumentere alvorlige helseeffekter for den som blir rammet.

I dette foredraget ser vi på hvordan det er å oppleve seg mobbet, og i hvilken grad det finnes faktorer og ressurser hos den enkelte, eller i virksomheten, som kan dempe eller forsterke effekten av slike opplevelser. Ny forskning overrasker ved å gå imot både vanlige forestillinger og psykologisk teori om hvem som mestrer stress best. Satt på spissen: vi er alle sårbare, ikke minst de minst sårbare.

Professor Ståle Einarsen er en ledende norsk psykolog og forsker innen arbeidsmiljøfeltet og en nestor innenfor feltet konflikthåndtering. Einarsen har utgitt en rekke bøker om arbeidsmiljø, ledelse og konflikthåndtering og er verdens mest siterte forsker innen feltet mobbing og trakassering i arbeidslivet.

Han mottok prisen “Årets nyvinning” av Psykologforbundet i 2019 for sitt arbeid med forebygging og håndtering av mobbing og trakassering på arbeidsplassen.  

Akademisk lunsj arrangeres i samarbeid med Universitet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Norges Handelshøgskole.