Hjem
Universitetsbiblioteket
Akademisk lunsj

Akademisk lunsj: Affekt og kognisjon - syv fakta om følelser

Hvordan tanker og følelser virker inn på hverandre, er et av de mest grunnleggende og viktige spørsmålene innenfor psykologifaget. Det handler om hvordan tanker kan være påvirket av følelser, og hvordan emosjonene våre også er påvirket av tanker.

Elisabeth Norman
Foto/ill.:
Privat

Noen ganger kan affekt hjelpe oss til å huske mer, løse problemer mer effektivt og ta bedre beslutninger. Andre ganger kan følelsene våre stå i veien for fornuften, og vi ender opp med å ta valg som er irrasjonelle, og som kan virke uforståelige både for andre og for oss selv.

Elisabeth Norman kommer til biblioteket for å fortelle oss om forholdet mellom affekt og kognisjon. Foredraget tar utgangspunkt i 7 fakta om følelser som blir belyst gjennom aktuell forskning fra fagfeltet affekt og kognisjon. Noen av disse faktaene samsvarer med hva de fleste tror fra før, mens andre vil være overraskende for mange. 

Norman er professor i generell psykologi ved Institutt for Samfunnspsykologi ved UiB. Hun har nylig utgitt boken Affekt og kognisjonBoken er den første norske læreboken i dette faget.

Akademisk lunsj arrangeres i samarbeid mellom Bergen offentlige bibliotek, Universitetsbiblioteket, Høgskulen på Vestlandet og Norges Handelshøyskole.