Hjem
Universitetsbiblioteket
Akademisk lunsj

Akademisk lunsj: Klimautviklingen globalt og lokalt

Selv om jordens klima alltid har vært i endring, kommer det stadig flere meldinger om økende luft- og havtemperatur, stigende havnivå, store nedbørsmengder noen steder og langvarig tørke andre steder, rask reduksjon i tykkelse og utbredelse av havis i nord, tinende breer og permafrost, for å nevne noe. Hva skjer med drivhuset – globalt og i Norge?

Helge Drange
Foto/ill.:
Eivind Senneset / UiB

Kan det vi i dag ser skyldes naturlige variasjoner, eller er våre klimagassutslipp årsaken? Med snart 8 milliarder mennesker på jorden, virker det nesten håpløst å redusere våre miljø- og klimaavtrykk. Men selv om folk flest er kinesere, betyr ikke dette at klimagassutslippene per nordmenn er små. Under dette foredraget skal professor Helge Drange gi en liten gjennomgang av status – og ser på hvilke aktiviteter som gir utslipp og hva vi kan gjøre.

Helge Drange er professor på Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen, og er forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

Akademisk lunsj arrangeres i samarbeid med Universitetsbiblioteket, Høgskulen på Vestlandet og Norges Handelshøyskole.