Hjem
Universitetsbiblioteket
Akademisk lunsj

Akademisk lunsj: Kroniske sykdommer – egen omsorg og helsevesenets oppfølging

God folkehelse er i stor grad avhengig av systematisk forebygging på et overordnet og individuelt nivå. Forebygging er likevel den vanskelige biten å gjennomføre i praksis, og det har resultert i ulik vektlegging på dette både i kommune- og spesialist helsetjenesten.

Kroniske sykdommer
Foto/ill.:
Hush Naidoo

Forsker Beate-Christin Hope Kolltveit kommer til biblioteket for å fortelle oss om forholdet mellom egen omsorg og helsevesenets oppfølging. Foredraget vil ta utgangspunkt i kroniske sykdommer som diabetes type 2 og kronisk obstruktive lungesykdommer. Hope Kolltveit er spesialsykepleier og førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet.

Akademisk lunsj arrangeres i samarbeid med Universitetsbiblioteket, Høgskulen på Vestlandet og Norges Handelshøyskole.