Hjem
Universitetsbiblioteket
OMBYGGING!

Bøker og tidsskrift på vandring!

Billedsamlinga ved Universitetsbiblioteket skal flytte tilbake til Haakon Sheteligsplass 7 i løpet av hausten 2020. Derfor vert det gjort endringar og ombyggingar i Bibliotek for humaniora.

Hovedinnhold

Mellom 6.01 – 28.02.2020 skal biblioteket flytte bøker frå underetasjen til 5 etasje i boktårnet. Arbeidsplassane i første høgda i boktårnet vil bli fjerna, likeeins nokre av arbeidsplassane i underetasjen. Grupperomma i underetasjen vert stengt. Undervisningsrom 121 er tilgjengeleg for kurs/undervisning, men det vil vere flyttearbeid og støy utanfor. Femte etasje i boktårnet vert stengt, og heisen vert reservert til bruk for flyttinga i perioden.

 

Vi seier oss leie for alle ulemper dette medfører, og kjem tilbake med meir informasjon.