Hjem
Universitetsbiblioteket
Workshop

Kurs i EndNote 20

Det blir gjennomgått hvordan EndNote virker med Word, og hvordan man eksporterer referanser fra databaser som er relevante innen realfagene. Dette er et åpent kurs. Eksemplene vil likevel bli hentet fra realfagene.

EndNote 20 logo
Foto/ill.:
Clarivate Analytics

Hovedinnhold

Forhåndskunnskap: Ingen forhåndskunnskap til programvaren nødvendig

Om EndNote:Referansehåndteringsverktøy som EndNote har i all hovedsak tre typer funksjonalitet: 

  • samle referanser og artikler i et arkiv/base 
  • redigere/ordne referanser etter ulike behov
  • sette siteringer og referanser inn i et tekstbehandlingsprogram

Det blir gjennomgått hvordan EndNote virker med Word, og hvordan man eksporterer referanser fra databaser som er relevante innen realfagene. Dette er et åpent kurs. Eksemplene vil likevel bli hentet fra realfagene.

Du må ta med egen PC. Kurset forutsetter at programvaren allerede er installert på maskinen din. Programmet kan lastes ned fra https://tjinfo.uib.no/program mot å oppgi brukernavn og passord. NB: Før du starter installasjon må du avslutte MS Word og annen MS Office programvare