Hjem
Universitetsbiblioteket
Biblioteket under Korona-stenging

Bestill og hent (og returner) ved døren

Denne tjenesten omfatter nå også innlevering. Alle kan nå få levere tilbake bøker og annet de har lånt.

 Retur av bøker:

  • Mandag, onsdag og fredag mellom kl. 12-14 kan du uanmeldt møte opp utenfor ett av bibliotekene med bøker (og annet du har lånt) som du vil returnere.  Ha bøkene klar i en pose.  Ring nummeret på plakaten utenfor og gi beskjed om at du er kommet. Personalet kommer ut og tar imot posen.
  • Du kan også returnere i innleveringsluken som er rett ved inngangsdøren til Bibliotek for humaniora.  Innleveringsluken er alltid åpen, du kan levere når som helst.

På grunn av at innlevering lenge ikke har vært mulig, ber vi studenter bestille på nytt dersom de fortsatt venter på en bok de har bestilt før 31.mars.


"Bestill og hent ved døren"  fortsetter, og gjelder for bøker og andre dokumenter som finnes ved følgende bibliotek: 

  • Bibliotek for humaniora (UBBHF)
    inkl. Depot (UBBDEP)
  • Bibliotek for samfunnsvitenskap, musikk og psykologi (UBBSMP)
  • Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag (UBBRB)
  • Bibliotek for juridiske fag (UBBJUR)
  • Bibliotek for kunst og design (UBBKD)
  • Bibliotek for medisinske fag (UBBMED)

Hvem er tilbudet for?  

Tilbudet gjelder for ansatte og studenter ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus. 

Hva kan bestilles? 

Du kan bestille materiale fra Universitetsbibliotekets egne samlinger som ikke også er tilgjengelig digitalt og som er nødvendig/kritisk for ditt faglige arbeide. 

Bestille

Stillhet i støyens tid

Foto/ill.:
ub.

Vi ber deg om å vente med å bestille bøker som allerede er utlånt.


Når kan du bestille?

Første bestillingsdag er mandag 20. april. Etter denne dato kan du legge inn en bestilling når som helst.

Når kan du hente? 

Henting foregår mandag, onsdag og fredag mellom kl. 12-14.   
Bøkene må være bestilt, og du må ha fått hentebeskjed.

1.juni (2. pinsedag) er det ingen bokutlevering.

Hvor skal du hente?

Henting foregår ute, ved nærmeste inngangsdør til biblioteket som eier boka du har bestilt.

Slik går du frem  

Bestill via Oria eller send e-post til ditt bibliotek.  Vi sender deg melding når materialet er klart for henting.  I meldingen får du også vite hvilket bibliotek du skal gå til for å hente.  Se oppslag utenfor det enkelte bibliotek med kontakt-telefon og informasjon.  Ring kontakt-telefonen for å varsle om at du er kommet for å hente.  Bibliotekpersonalet vil da komme til utgangsdøren med bøkene i en pose.  Bøkene er håndtert etter gjeldende smittevernregler.
Utlevering av bøker skjer alltid ute.  Ingen slipper inn i byggene.  Pass på at du selv følger smittevernregler og overholder grensen på 2 meters avstand.

Utlånstid

Alle lån forlenges automatisk. Ingen vil få purringer eller erstatningskrav i perioden vi er stengt.