Hjem
Universitetsbiblioteket
Akademisk lunsj

Akademisk lunsj: Offentlig innsyn i straffesaker

Det er en menneskerett å ikke bli domfelt i hemmelighet. Alle europeiske land har derfor regler om at straffesaker i domstolene skal være offentlige og åpne for innsyn for enhver.

Men hvor mye og hva slags innsyn skal den tiltalte tåle? Kan man gjøre unntak i koronatider eller plikter domstolene å tilby fjernmøteteknologi for alle? Og hvorfor er reglene om dette så forskjellige i de nordiske land? Og hva med alle sakene som blir henlagt og aldri kommer for domstolene: Kan du eller jeg eller pressen få innsyn i disse?

Professor Ragna Aarli vil gi en oversikt over de mange mulige reguleringsalternativene for prinsippet om offentlige straffesaker i vår tid og stiller spørsmål ved hva som er ønskelig for Norge. Aarli er medieviter og professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Hun har skrevet doktoravhandling om offentlig rettergang i straffesaker og arbeider for tiden med en utredning for Justisdepartementet om dagens regler bør endres og åpne for mer innsyn enn vi har i dag.

Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Bergen offentlige bibliotek, HVL og NHH.