Hjem
Universitetsbiblioteket

Innlegg på Middelalderdagen

Studerer du Middelalderen? Under årets Middelalderdag, 19. oktober, inviteres studenter til å delta med poster eller innlegg om Middelalderen. Her får du anledning å fortelle om hva du arbeider med. Meld deg gjerne på enten med poster eller innlegg.

middelalder
Foto/ill.:
P.S.

Bidra med

Posterpresentasjon: Studenter som arbeider med tema knyttet til Middelalderen inviteres til å presentere sitt arbeid i digitalt-posterformat. Posterne vil presenteres på Middelalderdagen, hvor medstudenter og fagmiljø kan gi konstruktive innspill til videre arbeid. I forkant vil Universitetsbiblioteket vil arrangere en posterworkshop som hjelper med planlegging og utforming. Et hvilket som helst bidrag som kan knyttes til Middelalderen, uavhengig av geografisk område, er velkommen.

 

Presentasjoner om Bergens historie og arkeologi. Middelalderdagen inviteres studenter som arbeider med tema eller gjenstander tilknyttet Bergens historie, gjerne knyttet opp mot gjenstander ved Bryggens Museum til å gi en kort presentasjon på Bryggens Museum.

 

Påmelding via dette skjemaet innen 13.09.20

 

**********************************************

Bibliotekets middelalderdag, 19. oktober.

Første del, sted er Spesialsamlingenes lokaler, HF-bygget, Sydnesplassen 7:

09.00: Velkommen

09.15-10.00: Middelalderen i posterformat

Studenter innen ulike fagfelt presenterer oppgaver om middelalderen i posterformat.

Kl. 10.00-12:00: Kilder til Bergens historie – en samtale

Hvilke kilder har vi til Bergen og bergensere i Middelalderen og tidlig moderne tid, og hvor finner vi kildene? Forskere fra ulike fagfelt er invitert til en samtale om grunnlaget for vår kunnskap om Bergens eldre historie.

12.00-13:00 Lunsj

 

Andre del:

13:05-14.00 Bergen i middelalderen. Byvandring med museumspedagog Knut Høiaas. Smitt og smau i Bergen, fra Universitetsmuseet til Bryggens Museum

14:00-16:00: Bryggen museum: Omvisning, studenter og stipendiater presenterer forskjellige deler av utstillingen

 

https://www.uib.no/middelalderklynge/137962/bibliotekets-middelalderdag