Hjem
Universitetsbiblioteket

Introduksjon til åpen vitenskap

OPEN ACCESS WEEK 2020

Open Science illustration
Foto/ill.:
University of Salamanca

Hovedinnhold

Åpen vitenskap er bevegelsen for å gjøre vitenskapelig forskning (inkludert publikasjoner, data, fysiske prøver og programvare) o tilgjengelig for alle nivåer i samfunnet. Det handler om å gjøre forskningen mer transparent og enklere å etterprøve ved at forskningsdata, programvare og kildekode gjøres tilgjengelig. 

Kurset gir en kort introduksjon til hva åpen vitenskap er, med fokus på Open Access og åpne forskningsdata.