Hjem
Universitetsbiblioteket

Grunnleggende bruk av EndNote X9

For PC/Windows og tilrettelagt for Humaniora

Introduksjonskurs i grunnleggende bruk av EndNote X9 for PC/Windows.

09.10 kl. 10.15-12
Påmeldingsfrist 07.10
Kurset går over Zoom. Lenke sendes til deltagere i forkant.
Kurset vil ha en gjennomgang av funksjoner på ca. to timer avbrutt av praktiske øvelser.

Kurset er åpent, men eksempler tas fra humaniora.

Det blir gjennomgått hvordan EndNote virker med Word, og hvordan man importerer referanser.

Forhåndskunnskap: Ingen

Om EndNote: Referansehåndteringsverktøy som EndNote har i all hovedsak tre typer funksjonalitet: 

samle referanser og artikler i et arkiv/base 
redigere/ordne referanser etter ulike behov
sette siteringer og referanser inn i et tekstbehandlingsprogram

Kurset forutsetter at programvaren allerede er installert på maskinen din (https://tjinfo.uib.no/program?).

Maksimum 30 deltakere, minimum 5.