Hjem
Universitetsbiblioteket
Akademisk lunsj

Terje Tvedt om verdenshistorien

På grunn av stor interesse blir det et ekstra foredrag av Terje Tvedt, nå på kveldstid, i serien Akademisk lunsj: Onsdag 13. oktober kl 18-19

Akademisk lunsj
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Det er en verdenshistorie som tar oss gjennom 5000 år og fram til i dag. Fra de første sivilisasjonene i Asia og Midtøsten, via det storslåtte Ming-dynastiet og det osmanske riket for 500 år siden, til den industrielle revolusjon, kolonitiden og USAs dominans, fram til vår tids usikkerhet om Kinas rolle, klimaet og sivilisasjonens fremtid. Gjennom denne reisen, viser Tvedt hvorfor sivilisasjoner har oppstått, imperier gått under og hvordan samtiden kan speile fortiden.

Dette er en bok som gir nye innsikter i historiens lange linjer og samtidig kaster et klarere lys på vår kaotiske samtid.

Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Bergen Offentlige Bibliotek, HVL og NHH.