Hjem
Universitetsbiblioteket
Nyhet

Publisering ved UiB - hyggelige nye tall

Statistikken over vitenkapelig publisering ved UiB er oppdatert med tall for 2020 og finnes på bibliometri.w.uib.no.

Open access status ved UiB
Open access status ved UiB (Kilde: Cristin DUCT, unpaywall, Bibliometrigruppen ved UB) GULL OA: Publikasjoner som er publisert i et åpent tidsskrift. GRØNN OA: Publikasjoner som er publisert i tidskrift som ikke er OA, men er deponert i arkiv og dermed åpent tilgjenglig. Hybrid OA: Publikasjoner som er publisert åpent i et ellers lukket abonnementstidsskrift.
Foto/ill.:
Open access status ved UiB

Hovedinnhold

Statistikken over vitenkapelig publisering ved UiB er oppdatert med tall for 2020 og finnes på bibliometri.w.uib.no.

Kort fortalt

  • Antall publikasjoner ved Universitetet i Bergen i 2020 har holdt mer eller mindre stabilt sammenliknet med året før med 3467 publikasjoner (+<1% fra 2019 med 3433 publikasjoner).
  • Antall publikasjonspoeng derimot har økt fra 3413 til 3630, hovedsakelig på grunn av økt publisering på nivå 2 (29%). Poeng per fagårsverk (UFF) er på 1,6, og poeng per førstestilling på 2,4 som er lik tallene for de siste fem årene.
  • Med UiBs politikk for åpen vitenskap og en tydelig instruks om deponering av fulltekst i Cristin, har andel deponerte tidsskriftpublikasjoner økt betydelig siden 2018. Riktig nok falt andelen noe i 2020 sammenlignet med fjoråret, men fortsatt ligger den med hele 85% svært høyt.
  • Det som de facto er tilgjengelig med en åpen lisens, vil imidlertid avvike fra og ligge under det som er deponert i Cristin. Generelt ser vi at andelen åpne tidsskriftpublikasjoner, om gull, grønn eller hybrid, har økt og ligger på omtrent 70 % i 2020. Dette gjelder både nivå 1 og 2.    
  • Når vi ser på hele UH sektoren, finner vi en økning av andel poeng for de små/nyere institusjonene og en nedgang samlet for BOTT (UiB, UiO, NTNU, UiT) institusjonerne For UiB er andelen stabilt sammenlignet med fjoråret og ligger på 12%.